Jørgen Joenssen1

f. circa 1667, d. 1741
Er med på tavler:
Lovise Øyens aner
     Jørgen Joenssen ble født circa 16672 Trolovelse for Jørgen Joenss. Hoset og Kirsti Nielsdatter ble kunngjort den 16 juni 1697 i Orkdal kirke
Trolovede 1697
16. juni
Jørgen Joenss. Hoset og Kirsti Nielsd. Vaavaslie
Forl. Arn Olss. Hoset og Oluf Joenss. Digeraas
1 Jørgen Joenssen var gift med Kirsti Nielsdatter. De giftet seg 4 juli 1697 i Orkdal kirke
Copulerede 1697
5. p. Trinit
Hoved k.
Jørgen Joenss. og Kirsti Nielsd. Vaavaslie
1 Trolovelse for Jørgen Vaavasli og Berete Samuelsdatter ble kunngjort den 11 februar 1720 i Orkdal kirke
1720 Fastel. s.
Jørgen Vaavasli og Beret? Samuelsd.
Forl. Jørgen Smed og Lars Gangnaas
2 Jørgen Vaavasli var gift med Berete Samuelsdatter. De giftet seg 7 juli 1720 i Orkdal kirke
1720 6. Trinit
Jørgen Vaavasli og Berete Samuelsd.
2 Jørgen Joenssen døde i 1741 i Orkdal2 Han ble gravlagt den 12 februar 1741 i Orkdal kirke
1741 Begravede Mend
Fastel. s.
Jørgen Vaavaslie 74 aar bg. gf.
2
Den 21 februar 1741 ble det holdt skifte på Wovaslien, Orkdal, etter Jørgen Joenssen imellom igjenlevende barn, Anders Jørgensen, Nils Jørgensen, Aren Jørgensen, Kiersten Jørgensdatter, Kari Jørgensdatter og Berit Jørgensdatter
Anno 1741 Tirsdagen Den 21 Februarij, blev efter foregaaende lovlig Intimation holden enn? rigtig Registrering og Vurdering till paafølgende skifte og deeling paa gaarden Wovaslien udi Ørchedalen Ting Laug beligende, efter den ærlige og Velagte nu salige Dannemand Jørgen Jonsen som boede og døde paa benemelte gaard, imellem hans udi tvende ægteskaber avlede Sex efterlevende børn, som ere 3 Sønner og Tre Døtter namelig Anders Jørgensen boende paa gaarden ???moe udi Strinde Fogderiet og Børsens tinglaug, Niels Jørgensen boende paa gaarden ??? Vovaslien, Arn Jørgensen gammel 14ten aar, Kirsti JørgensDaatter gamell 12 aar, Kari JørgensDaatter gamell 9 aar og Berrethe JørgensDaatter gamell 7 aar.Till vurderingsmænd var av Kongeli Maits Foget Seigr Hans Ibsen opnævnt de tvende ærlige og Velagte Dannemænd Lensmanden Friderich Jonsen Ringen og Jon Moe, som begge mødte og efter de till stædeværende myndige børns giiorde foreviisning? over ????? tillhørende Eiendele?, Vurderede Samen? saaledes som følger: ....

Till formynder for de u-myndige børn blev beskikket de efter loven ?????? nemlig for Aren Jørgensen og Kirsti JørgensDotter Deres Moder broder den ærlige og velagte Dannemand Ingebrigt Gangaasen og for Kari og Berethe Jørgens Døttre Deres broder den ærlige og velagte Dannemand Niels Jørgensen Wovaslie, Ti bliver benævnte formyndere ej alene efter loven i allemaades? ansvarlig for disse? myndlingers ......
3
Jørgen Joenssen er nevnt som svoger i skiftet etter Gunille Samuelsdatter den 1 april 1762 i Trondheim.4

Barn av Jørgen Joenssen og Kirsti Nielsdatter

Barn av Jørgen Joenssen og Berete Samuelsdatter

Kilder

  1. [S391] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Ministerialbok Orkdal 1695-1716.
  2. [S387] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Klokkerbok Orkdal 1715-1742.
  3. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  4. [S681] 1 Protokoll - ukjent arkiv. Trondheim by, Skifteprotokoll 17, 1758-1765.
Close