Barbara Endresdatter

Er med på tavler:
Lovise Øyens aner
     Trolovelse for Barbara Endresdatter og Kield Iverss. Liøkild ble kunngjort den 16 mars 1704 i Orkdal
1704 Trolovede
16 Marti
Kield Iversen Liøkield reserv. sold under Capit Schielrup og Barbara Endresd.
Forl Joen Mortensen Moe og Elluf Liøkield
1 Barbara Endresdatter var gift med Kield Iverss. Liøkild. De giftet seg 22 juni 1704 i Orkdal kirke
1704 Copulerede
5 p. Trinit
Kield Iverss. Liøkild og Barbroe Endresd.
1

Barn av Barbara Endresdatter og Kield Iverss. Liøkild

Kilder

  1. [S391] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Ministerialbok Orkdal 1695-1716.
  2. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
Close