Marte Joensdatter

Er med på tavler:
Lovise Øyens aner
     Marte Joensdatter var gift med Anders Hermodsen Eggen
Den 3 september 1696 ble det holdt skifte på Eggen, Orkdal, etter Marte Joensdatter imellom igjenlevende barn, Hermo Andersson Eggen, Torine Andersdatter Eggen og Ane Andersdatter
3Aa02 side 511-514

Anno 1696 den 3 Septembr

Sted: Eggen i Ørchedalen

Hovedperson: Marete Joensdatter

Arvinger: hendes egne børn
1. sl. Hermoe Eggen hendis søns børn
2. Torgie, Ingbor, Solloug og Anne Andersdøttre

Huilche denne Dannequinde nu formedelst alderdom og skrøbelighed, samt
andre aarsager vilde til deeling arfuelade hendis ejendele og midler,
Dog sig self forbeholden Een føje ting, til denne
deeling Comparered bmd. Døttre, samt Suoger Lensmanden
Joen Moe, Lars Forfue, Midlerne vurdered af Mathias Methlj og Niels Fossem

...

Side 513

Videre vilde Enchen Mari Eggen ey fra sig lade ...
...
... Enchen Mari Eggen paastoed Ingen anden
stez at vil forblifue end herpaa gaarden, huortil hendis
sønnekone Gunild Knudzdatter tillige med hendis laugværge og
broder Ole Knudzen Quaale goedvilligen Indgich med løfte at
skal hende i allemaade baade i sundhedz og Suaghedz dage til
hendis døde stund forsuarlig og u-paaanched forsørge og ellers ...
1

Barn av Marte Joensdatter og Anders Hermodsen Eggen

Kilder

  1. [S412] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696.
Close