Lars Iverson Bakk1

     Lars Iverson Bakk var gift med Marit Olsdatter1
Lars Iverson Bakk er nevnt som svoger i skiftet etter Ole Olsen den 11 september 1737 på Buan, Orkdal.2

Kilder

  1. [S178] 1 Bok - A. Skrondal. Orkdalsboka Bind IV Gardssoga 2. Bandet ( Orkdal kommune, 1968).
  2. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
Close