Randi Andersdatter1

     Randi Andersdatter var datter av Anders Tøress. og Kirsti Nielsdatter.1
Randi Andersdatter er nevnt som datter i skiftet etter Anders Tøress. den 23 mars 1696 på Voevassli, Orkdal.1

Kilder

  1. [S412] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696.
Close