Kari Andersdatter1

     Kari Andersdatter var datter av Anders Kielsen og Karen Olsdatter Megard.1
Kari Andersdatter er nevnt som datter i skiftet etter Anders Kielsen den 22 september 1691 på Eikli, Orkdal.1,2,3

Kilder

  1. [S412] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696.
  2. [S413] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728.
  3. [S342] 1 Bok - A. Skrondal. Orkdalsboka Bind III Gardssoga 1. Bandet ( Orkdal kommune, 1966).
Close