Halsteen Jonsen Wold1

f. 1692, d. 1770
     Halsteen Jonsen Wold er muligens samme person som Halsteen Jonsen Wold. Halsteen Jonsen Wold er muligens samme person som Halsten Jonsen Vold. Halsteen Jonsen Wold er muligens samme person som Halsteen Wold. Halsteen Jonsen Wold ble født i 1692 på Voll (Staure gnr. 17 bnr. 1 (gml.matr.nr. 472)), Rennebu,3 Han var sønn av Jon Eriksen Voll og Gunhild.2,1
Halsteen Jonsen Wold er oppført i manntallet 1701 på Vold, Rennebu, hos Jon Eriksen Voll.4
Halsteen Jonsen Wold er oppført som barn av Jon Eriksen Voll og Gunhild i manntallet den 1 februar 1706 på Wold, Rennebu, (ukjent).5 Halsteen Jonsen Wold var gift med Marit Olsdatter Ramsem. De giftet seg 1717 i Rennebu3
Halsteen Jonsen Wold tok over bygsla på Voll Gnr 17 bnr 1 Staure Ååsted 1720.3
I skiftet etter Rasmus Jonsen den 20 desember 1741 på Gorset, Rennebu, er morbroren Halsteen Jonsen Wold beskikket til formynder for Efvind og Erich.1
I skiftet etter Ellj Jonsdatter Voll den 8 mai 1750 på Vold, Rennebu, er hennes morbror Halsteen Jonsen Wold beskikket til formynder for Sigrid Larsdatter.2
I skiftet etter Erik Jonson Voll den 14 juni 1752 på Vold, Rennebu, er hans faders faderbroder Halsteen Jonsen Wold beskikket til formynder for Erik Jonsen.2
I skiftet etter Jon Erikson Voll den 14 juni 1752 på Vold, Rennebu, er hans faders faderbroder Halsteen Jonsen Wold beskikket til formynder for Erik Jonsen.2
I skiftet etter Erik Tronsen i 1755 på Meslo, Rennebu, er hennes moders farbroder Halsteen Jonsen Wold beskikket til formynder for Anne Tronsdatter.2
Halsteen Jonsen Wold er i manntallet den 1 desember 1762 registrert i husholdningen til Jon Halsteinson Voll og Marit Arensdatter Voll på Wold, Rennebu.6 Halsteen Jonsen Wold døde i 1770 i Rennebu3

Barn av Halsteen Jonsen Wold og Marit Olsdatter Ramsem

  • Sigrid Halsteinsdatter Voll d. 1752
  • Ola Halsteinson Voll f. 1720
  • Gunhild Halsteinsdatter Voll f. 1723, d. 1738
  • Jon Halsteinson Voll f. 1725, d. 1806

Kilder

  1. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  2. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  3. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  4. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close