Sjur Klemetson Bruholt d.e.1

f. 1704
     Sjur Klemetson Bruholt d.e..
Brukarar på Bogevoll i Meldal.
1 Han ble født i 1704 på Bruholt (Gnr. 165 Bnr. 1 (Gml.Matr.Nr. 613)), Rennebu,1 Han var sønn av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland.2,3,4
Sjur Klemetson Bruholt d.e. er oppført som barn av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland i manntallet den 1 februar 1706 på Bruholt, Rennebu, (ukjent).5 Sjur Klemetson Bruholt d.e. var gift med Barbro Johansdatter. De giftet seg 17311
I skiftet etter Even Andersson Grindal den 24 mai 1741 på Grindal, Rennebu, er deres modrbroder Sjur Klemetson Bruholt d.e. beskikket til formynder for Guru og Ingeborg EfvensDaattere.3
I skiftet etter Even Andersson Grindal i 1742 på Grindal, Rennebu, er deres modrbroder Sjur Klemetson Bruholt d.e. beskikket til formynder for Guru og Ingeborg (ukjent).6
Sjur Klemetson Bruholt d.e. er nevnt som sønn i skiftet etter Ingeborg Sivertsdatter Halland den 30 mars 1753 på Broholt, Rennebu.4
Sjur Klemetson Bruholt d.e. er nevnt som bror i skiftet etter Sjur Klemetson Bruholt d.y. den 1 mai 1754 på Broholt, Rennebu.4
Sjur Klemetson Bruholt d.e. er nevnt som bror i skiftet etter Einar Klemetson Bruholt den 20 desember 1759 på Broholt, Rennebu.7
Sjur Klemetson Bruholt d.e. er nevnt som bror i skiftet etter Marit Klemetsdatter Bruholt den 19 mai 1785 på Reiten, Rennebu.2

Barn av Sjur Klemetson Bruholt d.e. og Barbro Johansdatter

  • Ole Sivertsson8 f. 1733
  • Klemmet Sivertsson8 f. 1737

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
  3. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  4. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  5. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  6. [S410] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Trondheim Stift og S. Trondheim Amt. Skiftedesignasjoner. Austråt 1767-1809. Orkdal 1688-1796.
  7. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  8. [S166] 1 Bok - Nils Lykkja. Meldal Bygdebok Bind 4 Gard og ætt II ( Meldal kommune 1958).
Close