Einar Klemetson Bruholt1

f. 1705, d. 1759
     Einar Klemetson Bruholt ble født i 1705 på Bruholt (Gnr. 165 Bnr. 1 (Gml.Matr.Nr. 613)), Rennebu,1 Han var sønn av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland.2,3
Einar Klemetson Bruholt er nevnt som sønn i skiftet etter Ingeborg Sivertsdatter Halland den 30 mars 1753 på Broholt, Rennebu.3
Einar Klemetson Bruholt er nevnt som bror i skiftet etter Sjur Klemetson Bruholt d.y. den 1 mai 1754 på Broholt, Rennebu.3 Einar Klemetson Bruholt døde i 1759 i Rennebu1,2
Den 20 desember 1759 ble det holdt skifte på Broholt, Rennebu, etter Einar Klemetson Bruholt imellom de etterladte arvinger, søsken Sjur Klemetson Bruholt d.e., Sjur Klemetson Bruholt d.y., Ingeborg Klemetsdatter Bruholt d.e., Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal, Ingeborg Klemetsdatter Bruholt d.y. og Marit Klemetsdatter Bruholt
3Aa06 Folio 139b-142

Anno 1759 Torsdagen den 20de Decembris Blev efter foregaaen-
de Lovlig Intimation ...
...
Holden een rigtig Registering og Vurdering till paafølgende skifte og
deeling paa gaarden Broholt udi Renneboe tinglaug efter den paa
benævnte gaard avdøde ærlige og velagte nu salige karl Einer Clemetsen
till rigtighed imellem hans nærmeste arvinger som ere hans sød-
skende [: siden han ingen livsarvinger sig har efterladt :] navnlig
Siver Clementsen over myndige aars alder boende paa gaarden
Bogevold i Meldallen Siur Clementsen forhen boende paa gaarden Broeholt
nu død, men efterladt sig een søn navnlig Clemet Siversen gamell
11 aar, een heell søster navnlig Ingeborg Clemetsdaatter Enke boende
paa gaarden Gundnes, Ingeborg Clemetsdaatter gift med den velagte
Dannemand Rasmus Knudsen Grindall, Ingeborg Clemetsdaatter gamell
50 aar u-gift og Marithe Klemetsdaatter gift med den ærlige og velagte
Dannemand Rasmus Evensen boende paa gaarden Reiten her i tinglauget.
Till Vurderingsmænd var av Kongelig Mayts. foged over Ørche og
Guldals fogderie Seigr. Christopher Ruus opnævt de tvende ærlige
og velforstandige Dannemænd navnlig Lensmanden Erich Lauridtzen Merch
og Ole Olsen Moen, som begge Comparerede og efter de tillstædeværende

Folio 140

arvingers giorde foreviissning over sterfboehuusets tillhørende Eiendeele
vurderede samme saaledes som efter følger:
...
Folio 142
...
Til formynder for de toe u-myndige
arvinger blev beskikket De efter
Loven næst føde vederheftige
værger navnlig for sønnen
Clemmet Siversen hans stiv-
fader Den ærlige og meget vel-
agte Dannemand Siver Knudsen
Broeholt og for pigen Ingeborg
ClemmesDaatter Broeholt hen-
des søsters mand Den ærlige
og velagte Dannemand Rasmus
Knudsen Grindal Der i følge
Lovens tillhold ...
2

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  3. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
Close