Marit Klemetsdatter Bruholt1

f. 1709, d. 1785
     Marit Klemetsdatter Bruholt.
Brukarar på Reitan.
1 Hun ble født i 1709 på Bruholt (Gnr. 165 Bnr. 1 (Gml.Matr.Nr. 613)), Rennebu,1 Hun var datter av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland.2,3 Marit Klemetsdatter Bruholt ble døpt den 15 desember 1709 i Rennebu
Rennebu
15 12 1709
Marith
Far: Clemed Bruholt
4 Hun var gift med Rasmus Evenson Reitan. De giftet seg 1749 i Rennebu1,5
Marit Klemetsdatter Bruholt er nevnt som datter i skiftet etter Ingeborg Sivertsdatter Halland den 30 mars 1753 på Broholt, Rennebu.3
Marit Klemetsdatter Bruholt er nevnt som søster i skiftet etter Einar Klemetson Bruholt den 20 desember 1759 på Broholt, Rennebu.5
Marit Klemetsdatter Bruholt og Rasmus Evenson Reitan er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Rejten, Rennebu.
611 Rejten
selfejer

1. Rasmus Evens
2. kone Marit Clemetsd
3. t.dreng Peder fra Ørkedalen bort løbet Jan 1764
4. t.pige Marit Knudsdatter død
5. hos sig haver Sergiant Sivert Reiten?
6. hos sig haver Arn Evens løsggr
7. hos sig haver Enchen Eli Rasmusd

venstre kolonne

1. Ingbor Michelsd 5 sept 1751
6
Marit Klemetsdatter Bruholt er i manntallet den 1 august 1769 registrert i husholdningen til Arn Evensen og Guru Olsdatter på Rejtten, Rennebu.7 Marit Klemetsdatter Bruholt døde i 1785 i Rennebu1,2
Den 19 mai 1785 ble det holdt skifte på Reiten, Rennebu, etter Marit Klemetsdatter Bruholt imellom de etterladte arvinger, søsken Sjur Klemetson Bruholt d.e., Sjur Klemetson Bruholt d.y., Ingeborg Klemetsdatter Bruholt d.e., Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal og Ingeborg Klemetsdatter Bruholt d.y.
Orkdal Skifteprotokoll, 19.5. 1785, Reiten, Rennebu

Avdød: Marithe Clemmensdt.

Arvinger:
1) Broderen Sivert Clemetsen d.e., over myndig alder, bor på Bogevold
2) Broderen Sivert Clemetsen d.y., bodde før på Bruholt, nu død
Sønn: Clemet Sivertsen, gift og bor på Bruholt
3) Søsteren Ingeborg Clemetsdt., enke efter Haldo Olsen Guness
4) Søsteren Ingeborg Clemetsdt., g.m. Rasmus Knudsen Grindal
5) Søsteren Ingeborg Clemetsdt., 70 år, ugift, bor på Bruholt

Verger: Ole Siursen Bogevold og Clemet Siursen Broeholt
2

Barn av Marit Klemetsdatter Bruholt og Rasmus Evenson Reitan

  • Eli Rasmusdatter f. 1750, d. 1753
  • Even Rasmusson f. 1753, d. 1753

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
  3. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  4. [S622] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.
  5. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  6. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  7. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close