Angrim Arntson Ilbru1

f. 1701, d. 1767
     Angrim Arntson Ilbru ble født i 1701 i Rennebu1 Han var sønn av Arnt Angrimson Ilbru og Francevitz Henrichsdatter.1,2
Angrim Arntson Ilbru er oppført som barn av Arnt Angrimson Ilbru og Francevitz Henrichsdatter i manntallet den 1 februar 1706 på Buen, Rennebu, (ukjent).3 Angrim Arntson Ilbru var gift med Gunhild Knutsdatter Aune. De giftet seg 1740 i Rennebu1,2
Angrim Arntson Ilbru er nevnt som sønn i skiftet etter Francevitz Henrichsdatter i 1741 på Ilbroen, Rennebu.2
Angrim Arntson Ilbru er nevnt som svigersønn i skiftet etter Knut Eriksen Aunet den 11 april 1741 på Aune, Rennebu.2
Angrim Arntson Ilbru er nevnt som bror i skiftet etter Henrik Arntson Ilbru den 10 april 1742 på Ilbruen, Rennebu.2
I skiftet etter Lars Jonssen Buum den 10 september 1755 på Buum, Rennebu, er hendes sallig faders søskendebarn Angrim Arntson Ilbru beskikket til formynder for Mette LarsDaatter.4
I skiftet etter Jon Larsen den 16 juni 1757 på Buan, Rennebu, er hendes salig faders sødskendebarn Angrim Arntson Ilbru beskikket til formynder for Methe Larsdatter.5
I skiftet etter Henrich Jonsen den 18 september 1760 på Buan, Rennebu, er deres søskendebarn Angrim Arntson Ilbru beskikket til formynder for Mette Larsdatter og Malena Jonsdatter.5
Hendes broder Angrim Arntson Ilbru er nevnt som laugverge for Enken i skiftet etter Siver Olsen i 1762 på Hol øvre, Rennebu.5
Angrim Arntson Ilbru og Gunhild Knutsdatter Aune er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Buum, Rennebu.
519 Buum
selfej

1. Angrim Arnsen
2. kone Gunil Knudsd
3. søn Arn Angrimsen
4. t.pige Kari Olsd
5. hos sig haver Marit Siursd
6
I skiftet etter Halvor Halvorsen den 12 januar 1764 på Gravaksel, Rennebu, er hans modrbroder Angrim Arntson Ilbru beskikket til formynder for Hendrich Halvorsen.5
Angrim Arntson Ilbru er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Buum, Rennebu.
Gårdnr:519
7 Han døde i 1767 i Rennebu1

Barn av Angrim Arntson Ilbru og Gunhild Knutsdatter Aune

  • Arn Angrimsen Ilbro f. 1738
  • Frantzvis Angrimsdatter Ilbro f. 1743, d. 1750
  • Knut Angrimsen Ilbro f. 1746, d. 1749

Kilder

  1. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
  2. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  3. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  4. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  5. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  6. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  7. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
Close