Anne Arntsdatter Haugen

f. 1752, d. 1786
     Anne Arntsdatter Haugen ble født i 1752 på Haugen, Rennebu,1,2 Hun var datter av Arnt Lødensen Haugen og Mali Knudsdatter.
Anne Arntsdatter Haugen er i manntallet den 1 desember 1762 registrert i husholdningen til Arnt Lødensen Haugen og Mali Knudsdatter på Hougen, Rennebu.3
Anne Arntsdatter Haugen er i manntallet den 1 august 1769 registrert i husholdningen til Arnt Lødensen Haugen og Mali Knudsdatter på Hougen, Rennebu.1 Anne Arntsdatter Haugen var gift med Rasmus Jonson Gorset. De giftet seg 1776 i Rennebu2 Anne Arntsdatter Haugen døde i 1786 i Rennebu2
Den 10 april 1788 ble det holdt skifte på Gorset, Rennebu, hos Rasmus Jonson Gorset etter hans hustru Anne Arntsdatter Haugen imellom igjenlevende enkemann og deres barn, en ukjent person
.
Orkdal Skifteprotokoll, 10.4. 1788, Gorset, Rennebu
Avdød: Anne Arntsdt.
Enkem.: Rasmus Jonsen
Barn:
1) Kari Rasmusdt., 9 år
2) Mali Rasmusdt., 6 år
3) Mette Rasmusdt., 2 år
Verge: deres far

Det refereres et skjøte av 27 November 1776 hvor Jon Rasmussen overlater gården til sin eldste sønn Rasmus Jonsen for kjøpesummen 350 Rdr

Sum formue: 514 2 16

Sum gjeld: 85 - 14

Igjen å arve: 429 - 2 (skal vel være 429 2 2)
4

Barn av Anne Arntsdatter Haugen og Rasmus Jonson Gorset

  • Kari Rasmusdatter Gorset4 f. 1778
  • Arnt Rasmusson Gorset f. 1780, d. 1780
  • Mali Rasmusdatter Gorset4 f. 1781
  • Jon Rasmusson Gorset f. 1784, d. 1784
  • Mette Rasmusdatter Gorset4 f. 1785, d. 1858

Kilder

  1. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  2. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  3. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  4. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
Close