Løden Eriksen1

f. 1684, d. 1747
     Løden Eriksen ble født i 16842 Han var gift med Randi Thoresdatter i Rennebu3,1,2
Løden Eriksen er nevnt som svigersønn i skiftet etter Tore Knudsen den 27 mars 1733 på Hol, Rennebu.3 Løden Eriksen døde i 1747 i Rennebu1,2
Den 2 juni 1747 ble det holdt skifte på Lunche, Rennebu, hos Randi Thoresdatter etter hennes ektemann Løden Eriksen imellom igjenlevende enke og deres barn, en ukjent person . Formyndere for de umyndige barn var Knud Toresen
3Aa05 Folio 141

Anno 1747 Fredagen den 2den Junii blev efter foregaaende Lovlig
Intimation av Kierke bakerne, holden een rigtig Registering og vurdering till paafølgende
skifte og deeling paa gaarden Lunch udi Renneboe tinglaug, hvor den ærlige og velagte Danne-
qvinde Randii ThoresDaatter, efter hendes avdøde mand som boede mand som boede og døde paa ermelte
gaard Lunch, den ærlige og velagte nu salige Dannemand Løden Erichsen, imellem benævnte Enkke
paa den eene; og hendes med den salig mand udi ægsteskab tilsammen aflede tvende børn, een søn og een
daatter Nafnlig Rasmus Lødensen gamell 16 aar og Kari Lødensdaatter gamell 14 aar paa den anden
siide. Till Vurderingsmænd var av Kongelig Maits. foged Seigr. Edvard Mejer Ibsen opnævnt de tvende
ærlige og velagte Dannemænd Lensmanden Erich Larsen Merch og Joen Lunch som begge mødte og efter
Enkkens og hendes Laugværge, den Velagte Dannemand Haagen Hoels, samt Enkkens tilstedevær-
ende børns giorde foreviisning over stefboehuusets tillhørende Ejendeele, vurderede sammen saaledes
som følger:
...

Folio 142b
...
Til formyndere for de tvende u-myndige børn blev beskikket de efter Loven
næst føde væderheftige værger nemlig for sønnen Rasmus Lødensen hans modrbroder
den velagte Dannemand Knud Thoresen Haarstad; og for Karii LødensDaatter hendes næst
sødskendebarn den velagte Dannemand Erich Knudsen Øfne; Ti bliver ...

Orkdal skifteprot., Løden Erichsen Lånke, 2.6.1747, Rennebu

Avdød: Løden Erichsen
Enke: Randi Thorsesd.

Barn:

Rasmus Lødensen, 16 år
Kari Lødensd., 14 år

Enkens laugverge: Haagen Hool

Formyndere for:
Rasmus: hans modrbroder, Knud Thoresen Haarstad
Kari: hendes næst søskendebarn, Erik Knudsen Øfne
1

Barn av Løden Eriksen og Randi Thoresdatter

  • Kari Lødensdatter Lånke1,2 f. 1729, d. 1796
  • Rasmus Lødenson1,2 f. c 1731, d. 1755

Kilder

  1. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  2. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  3. [S444] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735.
Close