Siver Haftorsen1

f. circa 1693, d. circa 1761
Er med på tavler:
Lovise Øyens aner
     Siver Haftorsen ble født circa 1693 i Orkdal2 Han var sønn av Haftor Sivertsen.2
Siver Haftorsen er oppført i manntallet 1701 på Jamptaas, Orkdal, hos Haftor Sivertsen.2 Trolovelse for Siver Haftorsen og Kari Olsdatter ble kunngjort den 4 mai 1721 i Orkdal
Prot. ref. Side År Trulova dato
73 Orkdal KLOK 668.C01 407 1721 3. S. ef. Paaske [04.05.1721]i
Rolle Førenamn Etternamn Bustad
271 Brudgom Siver Haftorsen Jemtaas
272 Brur Kari Olsdtr
273 Trulovar Joen Moe
274 Trulovar Petter Sundli
3 Siver Haftorsen var gift med Kari Olsdatter. De giftet seg 13 juli 1721 i
Prot. ref. Side År Vigd
77 Orkdal KLOK 668.C01 458 1721 5. Trinit. [13.07.1721]r
Rolle Førenamn Etternamn
153 Brudgom Siver Haftersen
154 Brur Kari Olsdtr
4,5,6 Siver Haftorsen var fadder ved dåpen av Maret Larsdatter den 16 april 1730 i Orkdal kirke; Døpte Pikebørn 1730
1. S. ef. Påske
Lars Fandrems dat Maret
Fad: Siver Jemtaas, Anders Olss. Rensklef Sold., Kari Øfnmoe, Ane Rensklef, Ingebor Olsd. Rensklef.6
Siver Haftorsen er nevnt som bror i skiftet etter Ole Haftorsen den 1 februar 1742 på Jamtaas, Orkdal.7
I skiftet etter Anders Olsen den 30 juli 1743 på Schougen, Orkdal, er Siver Haftorsen satt opp som verge.7
I skiftet etter Knud Haftorsen og Marithe Larsdatter den 25 juli 1744 på Fandremsgierdet, Orkdal, er deres farbroder Siver Haftorsen beskikket til formynder for de 2 umnyndige børn.8
I skiftet etter Anders Olsen den 1 oktober 1746 på Monset, Orkdal, er hendes fadr søsters
mand Siver Haftorsen beskikket til formynder for Anne AndersDaatter.8 Han døde circa 1761 i Orkdal1 Han ble gravlagt den 1 mars 1761 i Orkdal
Prot. ref. Side År Gravlagd Merknad
1769 Orkdal KLOK 668.C02 547 1761 Midtfaste søndag [01.03.1761]. Gr/Jf: Bg. Gf.
Rolle Førenamn Kjønn Fødestad
2269 Avdød Siver M Jemtgaard
9
Den 9 juli 1761 ble det holdt skifte på Jamtaas, Orkdal, hos Kari Olsdatter etter hennes ektemann Siver Haftorsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Anders Siversen, Ole Siversen, Anne Siversdatter, Beret Sivertsdatter, Marithe Siversdatter og Marie Siversdatter
Skifte på gården Jamtaasen etter Kari Olsdtrs avdøde mand Siver Haftorsen. Barna er Anders Siversen over myndig alder boende på gården Jamtaasen,
Ole Siversen over myndig alder, Anne Siversdtr gift med Jon Ellefsen (?)øasen, Berethe Siversdtr gift med commandersergiant Jon Andersen Schougen,
Marithe Siversdtr 30 år ugift og Marie Siversdtr 23 år ugift. Laugverge for enken er Anders Siversen Jamtaas.
1

Barn av Siver Haftorsen og Kari Olsdatter

Kilder

  1. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  2. [S688] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.
  3. [S642] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Trulova i Orkdal prestegjeld 1715-1776.
  4. [S342] 1 Bok - A. Skrondal. Orkdalsboka Bind III Gardssoga 1. Bandet ( Orkdal kommune, 1966).
  5. [S643] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Vigde i Orkdal prestegjeld 1715-1776.
  6. [S387] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Klokkerbok Orkdal 1715-1742.
  7. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  8. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  9. [S637] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Gravlagde i Orkdal prestegjeld 1715-1776.
  10. [S398] 1 E-Post - Pål Volden "Berit Siversd Jamtås og Maret Arntsd Berbu." E-post melding fra ukjent forfatter e-post. 28. mai 2004 19:34.
Close