Jon Erikson1

f. 1718, d. 1786
     Jon Erikson er muligens samme person som Jon Erichsen Hoel. Jon Erikson ble født i 1718 i Rennebu1 Han var sønn av Erik Sivertson og Siri Olsdatter.2,3 Trolovelse for Jon Erikson og Kari Jonsdatter Voll ble kunngjort den 27 desember 1750 i Rennebu
Trolovelser 1750
Feria 3 Nat. Ren.
Joen Erichsen Nederhool
Karen Jensd. Vold
Forløfttingsmænd:
Cap. Hans Bull
Lensmand Lars Merch
Pag. 503
4 Jon Erikson var gift med Kari Jonsdatter Voll. De giftet seg 1751 i Rennebu
Brudevielser 1751
Fest. Epiph.
Joen Ericsen Nederhool
Kari Jensd. Vold
Pag. 440
4,5,6,1
I skiftet etter Løden Jonsen den 8 september 1755 på Kosberg, Rennebu, er hans fadrbroder Jon Erikson beskikket til formynder for Even Lødensen.7
I skiftet etter Knud Jonsen den 9 januar 1758 på Toset, Rennebu, er hendes broder Jon Erikson beskikket til formynder for Kari Jonsdatter.3
Jon Erikson er nevnt som sønn i skiftet etter Siri Olsdatter den 15 juni 1762 på Nedre Hoel, Rennebu.3
Jon Erikson og Kari Jonsdatter Voll er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Hoel, Rennebu.
574 Hoel
selfejer

1. Joen Erichsen
2. kone Kari Jensd
3. t.dreng Peder Olsen
4. t.pige Dordi Eriksd
5. t.gut Jens Arns
6. hos sig haver Emd Erik Siurs

venstre kolonne

1. Erich Jons 13 febr 1752
2-3. Olou Siri Jonsd 6 aar
4. Anders Siurs? 6 aar
8
Jon Erikson og Kari Jonsdatter Voll er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Hoel, Rennebu.
Gårdnr:574
6
Jon Erikson og Kari Jonsdatter Voll er oppført i manntallet 1 august 1769 på Hoel, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Joen Erichsen 51 7gift
2kKari Jonsd. 50 7gift
3 Erich Ind80 7ugift
4 ErichJoen*b17 3
5 OlougJonsd. b14 2
6 Siri Joen* b14 2
7 Jens t20 3
8 Anders t16 2
9 Kari Ind67 7ugift
10 PIngbor 62 7ugift
11 Ingbor t29 4
5
Jon Erikson er nevnt som sønn i skiftet etter Erik Sivertson den 14 februar 1771 på Nedre Hoel, Rennebu.2 Jon Erikson døde i 1786 i Rennebu1

Barn av Jon Erikson og Kari Jonsdatter Voll

 • Erik Jonsen f. 1752
 • Siri Jonsdatter f. 1755, d. 1832
 • Olaug Jonsdatter f. 1757, d. 1819

Kilder

 1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
 2. [S332] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 7 1767- 1782.
 3. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
 4. [S246] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1725-1751.
 5. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 6. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
 7. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
 8. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close