Ole Anderss. Rensklefven1

f. circa 1669, d. 1738
Er med på tavler:
Lovise Øyens aner
     Ole Anderss. Rensklefven ble født circa 1669 i Orkdal1 Han var sønn av Anders Kielsen og Karen Olsdatter Megard.2
Ole Anderss. Rensklefven er nevnt som sønn i skiftet etter Anders Kielsen den 22 september 1691 på Eikli, Orkdal.2,3,4 Ole Anderss. Rensklefven var gift med Ane Andersdatter1 Trolovelse for Ole Anderss. Rensklefven og Ane Pedersdatter ble kunngjort den 9 mars 1721 i Orkdal kirke
Trolovede 1721
2. s. i Faste
Ole Anderss. Rensklefven og Ane Pedersd. Qvaall
Forl. Joen Moe og Lars Qvalle
1 Ole Anderss. Rensklefven var gift med Ane Pedersdatter. De giftet seg 8 juni 1721 i Orkdal kirke
Copulerede 1721
3 Foldigh. s.
Ole Rensklefven og Ane Pedersd. Qvaall
1 Ole Anderss. Rensklefven døde i 1738 i Orkdal1,5 Han ble gravlagt den 13 april 1738 i Orkdal kirke
Begravede Mænd 1738
1. s. ef. Paaske
Ole Rensklefven 69 aar
1
Den 19 september 1738 ble det holdt skifte på Rensklefven, Orkdal, hos Ane Pedersdatter etter hennes ektemann Ole Anderss. Rensklefven imellom igjenlevende enke og deres barn, Anders Olsen, Anders Olsen, Kjeld Olsen, Kari Olsdatter, Maret Olsdatter, Ingeborg Olsdatter, Marte Olsdatter, Berit Olsdatter, Anne Olsdatter, Jødda Olsdatter og Karen Olsdatter
3Aa04 Folio 199-203

1738 19. sep. skifte på RensKlefven etter Ole Andersen som boede od døde paa bemelte gaard.
Etterlater seg ektefellen Ane Pedersdtr. (hans andre ekteskap) og 12 barn. 4 sønner og 8 døtre.
Anders Monset 45 år,
Anders Skreder 32 år,
Kield Olsen 25 år,
Ole Olsen 3 uger,
Kari Olsdtr. gift med Siur Jemptaas,
Marithe Olsdtr. gift med Lars Fandrem,
Ingeborg Olsdtr. 28 år,
Marithe Olsdtr. 23 år,
Berethe Olsdtr. 13 år,
Ane Olsdtr. 10 år,
Jäda Olsdtr. 8 år og
Kari Olsdtr. 5 år.

Laugværge for Enken: Hr Taral Røss

Det refereres et skjøte til avgangen Anders Kieldsens enke Karen Olsdatter og hendes søn Ole Andersen pa gaarden ReinsKleven

Sum formue : 196 3 16 1/2
Sum gjeld : 71 3 20
Igjen å arve: 124 3 20 1/2

Til formyndere for de umyndige børn blev beskikket:
for yngste broder Ole Olsen dend ærlige dannemand Rasmus Qvale
for Ingeborg Olsdaatter hendes broder dend ærlige Dannemand Anders Monsedt
for Marithe Olsdaatter dend ærlige og velagte Dannemand Siur Jemptaas
for Berit og Aner olddøttre deres morbroder dend ærlige og Velagte Dannemand Aren Pedersen Kleven
for Giøde Olsdaatter dend ærlige og velagte Dannemand Ole Olsen Høst???
for Karij Olsdaatter hendis morbroder Dend ærlige Dannemand Ingebrigt Pedersen Lille Lefstadøfne

Orkdal skifteprotokoll, Ole Andersen Renskleven, 1738, Orkdal

Avdød: Ole Andersen
Enke: Ane Pedersd.

Barn i 2. ekteskap:

1)Anders Monset ?, 45 år
2)Anders Skredder, 32 år
3)Kield Olsen, 25 år
4)Ole Olsen, 3 uger
5)Kari Olsd., g.m. Siur Jemptaas
6)Marithe Olsd., g.m. Lars Fandrem
7)Ingebor Olsd., 28 år
8)Marith Olsd., 23 år
9)Berethe Olsd., 13 år
10)Ane Olsd., 10 år
11)Jøda Olsd., 8 år
12)Kari Olsd., 5 år
5

Barn av Ole Anderss. Rensklefven og Ane Andersdatter

Barn av Ole Anderss. Rensklefven og Ane Pedersdatter

Kilder

  1. [S387] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Klokkerbok Orkdal 1715-1742.
  2. [S412] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696.
  3. [S413] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728.
  4. [S342] 1 Bok - A. Skrondal. Orkdalsboka Bind III Gardssoga 1. Bandet ( Orkdal kommune, 1966).
  5. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  6. [S391] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Ministerialbok Orkdal 1695-1716.
Close