Ola Erikson Hårstad1

f. 1714, d. 1765
     Ola Erikson Hårstad ble født i 1714 i Rennebu1 Han var sønn av Erich Horstad.2 Ola Erikson Hårstad var gift med Giertrud Knudsdatter. De giftet seg 1739 i Rennebu2,3,4,1
Ola Erikson Hårstad tok over bygsla på Hårstad Utstuggu 13/1 Ååsted 1740.1
Ola Erikson Hårstad er nevnt som svigersønn i skiftet etter Knut Sjurson Ner-Hol den 22 august 1742 på Stavne, Rennebu.3
Ola Erikson Hårstad og Giertrud Knudsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Horstad, Rennebu.
466 Horstad
Mel. Past. ???

1. Ole Erichs
2. kone Giertrud Knudsd
3. søn Erich Olsen
4. søn Knud Olsen
5. Peder Olsen
6. datter Kari Olsd
7. dat Ane Olsd

ventre kolonne:

1. Jon Olsen 8 aar
2. Marit Olsd. d. 26 febr 1752
4 Ola Erikson Hårstad døde i 1765 i Rennebu2,1
Den 13 juni 1765 ble det holdt skifte på Haarstad, Rennebu, hos Giertrud Knudsdatter etter hennes ektemann Ola Erikson Hårstad imellom igjenlevende enke og deres barn, en ukjent person . Enkens laugverge var Siver Knudsen Broeholt. Formyndere for de umyndige barn var Michel Knudsen og Arnt Lødensen Haugen
3Aa06 Folio 573b-574b

Anno 1765 Torsdagen den 13de Juny

Sted: Horstad, Rennebu
Avdød: Ole Erichsen
Ektefelle: Giertrud Knudsdatter

7 Barn:
1. Erich Olsen, over myndig aars alder
2. Knud Olsen, 23 år, formynder deres fadrbroder Erich Erichsen Herrum
3. Peder Olsen, 20 år, formynder deres fadrbroder Erich Erichsen Herrum
4. Jon Olsen, 11 år, formynder hans fasters mand Ellef Engelsen Mesloe
5. Karii Olsdatter, 18 år, formynder hendes modrbroder Michel Knudsen Eggen
6. Anne Olsdatter, 16 år, formynder hendes mosters mand Arn Lødensen Hougen
7. Marithe Olsdatter, 13 år, formynder hendes sødskendebarn Engel Ellefsen Lien

Laugverge for Enken: hendes broder Siver Knudsen Broeholt

Formynder for de umyndige børn: Ellev Engelsen Mesloe som har børnenes faster til ægte

Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Torgier Friderichsen Horstad
2

Barn av Ola Erikson Hårstad og Giertrud Knudsdatter

 • Erik Olsen2,4 f. 1740
 • Knud Olsen2,4 f. 1742, d. 1818
 • Peder Olsen2 f. 1745
 • Karii Olsdatter2 f. 1747, d. 1831
 • Anne Olsdatter2 f. 1749
 • Marithe Olsdatter2 f. 1752
 • Jon Olsen2,4 f. 1754

Kilder

 1. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
 2. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
 3. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
 4. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close