Jon Eriksen Voll1

f. 1636
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Jon Eriksen Voll og Gunhild.
I Rennebuboka Bind I side 309 er det bare oppgitt 3 barn av Jon og Gunhild
Jon Eriksen Voll ble født i 16362,1 Han var gift med Gunhild2,1
Jon Eriksen Voll tok over bygsla på Voll Gnr 17 bnr 1 Staure Ååsted 1696.2
Jon Eriksen Voll er oppført i manntallet 1701 på Vold, Rennebu.
Id Side Sokn Gard
417 416 53 Rennebu Vold
Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
1030 416 Joen Erichs. 65 Hovedperson
1031 416 Erich Joensen 30 Sønn Soldat
1032 416 Halsteen Joensen* 6 Sønn
3
Jon Eriksen Voll og Gunhild er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Wold, Rennebu.
Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
m Joen 73
q Gunild 40
b Ellj 20
Dordj 17
Halsteen 14
tieneste f. Olle 40 Soldat
4

Barn av Jon Eriksen Voll og Gunhild

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  3. [S593] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  4. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  5. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  6. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
Close