Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal1

f. 1700, d. 1766
Er med på tavler:
Arnt Stavnes aner
     Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal.
Hun kan ikke være død i 1766 da hun finnes i tellingen 1769 og også nevnes som i live ved skiftet etter søsteren i 1785
5 Hun ble født i 1700 i Rennebu5,1 Hun var datter av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland.2,3,4
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal er oppført som barn av Klemet Sivertsen Bruholt og Ingeborg Sivertsdatter Halland i manntallet den 1 februar 1706 på Bruholt, Rennebu, (ukjent).6 Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal var gift med Even Andersson Grindal. De giftet seg 1731 i Rennebu2,5,1
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Even Andersson Grindal den 24 mai 1741 på Grindal, Rennebu.2 Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal var gift med Rasmus Knutson Aune. De giftet seg 1742 i Rennebu3,7,8,5
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal er nevnt som datter i skiftet etter Ingeborg Sivertsdatter Halland den 30 mars 1753 på Broholt, Rennebu.4
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal er nevnt som søster i skiftet etter Einar Klemetson Bruholt den 20 desember 1759 på Broholt, Rennebu.9
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal og Rasmus Knutson Aune er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Grindal, Rennebu.
606 Grindal
selfejer

1. Rasmus Knudsen
2. kone Ingbor Clemetsd
3. stifs Anders Evens sold
4. st.s. Clemet Evensen
5. st.dat Ingbor Evensd
6. t.pige Kari Evensd
10
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal og Rasmus Knutson Aune er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Grindal, Rennebu.
Gårdnr:606
8
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal og Rasmus Knutson Aune er oppført i manntallet 1 august 1769 på Grindal, Rennebu.
Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
1 Rasmus Knuds. 50 7gift
2 Ingbor Clemetsd 68 7gift
3 Anders t24 3
4 Ejner t18 3
5 Marit t20 3
6 Kari t20 3
7 Kiersti t12 2
7
Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal er nevnt som søster i skiftet etter Marit Klemetsdatter Bruholt den 19 mai 1785 på Reiten, Rennebu.3

Barn av Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal og Even Andersson Grindal

Barn av Ingeborg Klemetsdatter Bruholt Grendal og Rasmus Knutson Aune

Kilder

  1. [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
  2. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  3. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
  4. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  5. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  6. [S594] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  7. [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
  8. [S599] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Meldal, Ekstraskatten 1766-72.
  9. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  10. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close