Eli Ellevsdatter Meslo1

f. 1746, d. 1783
     Eli Ellevsdatter Meslo ble født i 1746 i Rennebu2,1 Hun var datter av Ellev Engelson og Anne Erichsdatter.2,3,4
Eli Ellevsdatter Meslo er i manntallet den 1 desember 1762 registrert i husholdningen til Ellev Engelson og Anne Erichsdatter på Metzloe, Rennebu.4
Eli Ellevsdatter Meslo er nevnt som datter i skiftet etter Ellev Engelson den 24 juli 1766 på Meslo, Rennebu.2 Eli Ellevsdatter Meslo var gift med Erich Torgiersen. De giftet seg 17691 Eli Ellevsdatter Meslo døde i 1783 i Rennebu3,1
Den 8 april 1783 ble det holdt skifte på Nedre Hoel, Rennebu, hos Erich Torgiersen etter hans hustru Eli Ellevsdatter Meslo imellom igjenlevende enkemann og deres barn, en ukjent person
.
3Aa08 Folio 15-17b

Anno 1783 Tirsdagen den 8de April

Sted: Nedre Hoel udi Renneboe Tinglaug hos Erich Torgersen

Avdød: hans hustruue Elie Ellefsdatter

Arvinger: Mannen og deres 4 barn
1. Torgier Erichsen, 13 aar
2. Ellef Erichsen, 11 aar
3. Lars Erichsen, 9 aar
4. Anne Erichsdatter, 2 1/2 aar

Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Larsen Merchs søn Lars Erichsen Merch og Rasmus Knudsen Haarstad

... efter Enkkemanden og hans
nærværende 2de Svogere Erich Ellefsen Lien og Engel Ellefsen Mesloe, som næst føde værger
paa de u-myndiges Vegne, giorde foreviisning over Sterfboe huusets tilhørende Ejendeele
Vurderede samme saaledes som ...

Folio 16

...
Udi gaarden Hoel var sterfboet tilhørende 18 marklaug uden bøxel hvilken
Ejendom Enkkemanden arvelig er udlagt i fædrene arv efter hans afgangen
fader Torgier Jonsen Hoel, følgelig et udi skifteretten Produceret skifte Brev begyndt
og sluttet paa den ???? den 26 Martj 1772; Thj Vurderis bemelte 18 markLaug uden
bøxel for den summa 18-0-0
Endnu angav Enkkemanden at være ejende nok 18 marklaug uden bøxel i Hoel,
men sagde der hos hand ingen adkomster? eller ???? hafde derpaa, dog har Været
brugt som Ejendom til gaarden i ??? aar, hvilket hans ??? ud ???
... 18-0-0
Gaarden Lunche angav Enkkemanden at have solgt for 3 aars tiid siden, til Jon Jonsen
Wold for den Summa 790 rda, og Gaarden har kiøberen brugt i bemelte aar, men
har ???? skiøde paa samme førend den 2 Janv. indeværende aar, alt følgelig
bemelte skiødes indhold som læst blev saa lydende:
...

Summa Sterfboets formue: 318-2-16

Summa sterfboets avgang: 25-1-8

Blir igien at arve: 293-1-8

Folio 17b

...
Till formyndere for de u-myndige Børn:
for Torgier Erichsen hans modrbroder Engel Ellefsen Mesloe
for Ellef Erichsen hans fastermand Clemment Efvindsen Grindal
for Lars Erichsen hans fadrbroder Tore Erichsen Uff
for Anne erichsdatter hendes modrbroder Erich Ellefsen Lien
3

Barn av Eli Ellevsdatter Meslo og Erich Torgiersen

  • Torger Eriksen f. 1771, d. 1848
  • Ellev Eriksen f. 1773
  • Lars Erichsen3 f. 1775
  • Ane Eriksdatter f. 1781

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
  3. [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
  4. [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.
Close