Guri Ellefsdatter1

     Guri Ellefsdatter er muligens samme person som Guru Ellefsdatter. Guri Ellefsdatter var gift med Johannes Ellendsen i Rennebu2
Guri Ellefsdatter er oppgitt som avdødes hustru i skiftet etter Johannes Ellendsen den 15 juni 1742 på Rokkones, Rennebu.2 Guri Ellefsdatter var gift med Erik Olson Hårstad. De giftet seg 17431

Kilder

  1. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  2. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
Close