Arn Andersen Slette1

f. 1711, d. circa 1755
     Arn Andersen Slette ble født i 1711 i Rennebu2 Han var sønn av Anders Arntson Slette og Berit Olsdatter.2 Arn Andersen Slette var gift med Ingeborg Halsteinsdatter. De giftet seg 1738 i Rennebu3,2
Arn Andersen Slette tok over bygsla på Slettet Ååsted 1738.2
Arn Andersen Slette er oppgitt som avdødes ektemann i skiftet etter Ingeborg Halsteinsdatter den 3 august 1740 på Sletten, Rennebu.3 Arn Andersen Slette var gift med Giertrud Haagensdatter. De giftet seg 1744 i Rennebu4,2,1
I skiftet etter Marit Jonsdatter i 1748 på Hæverlie, Rennebu, er Arn Andersen Slette beskikket til formynder.1 Han var gift med Mali Rasmusdatter. De giftet seg 1751 i Rennebu2,1,5
Arn Andersen Slette er oppgitt som avdødes ektemann i skiftet etter Giertrud Haagensdatter den 15 juni 1751 på Slette, Rennebu.1 Arn Andersen Slette døde circa 1755 i Rennebu1
Den 30 juli 1755 ble det holdt skifte på Slette, Rennebu, hos en ukjent person etter hennes ektemann Arn Andersen Slette imellom igjenlevende enke og deres barn, en ukjent person . Formyndere for de umyndige barn var Hågen Sjurson Ner-Hol, Jon Rasmussen og Siver Haagensen
3Aa05 Folio 529b

Avskrift AS:

Anno 1755 Onsdagen Den 30 July Blev efter fore-
gaaende Lovlig Intimation ...
...
holden een rigtig Registering og Vurdering till paafølgende Skifte og deeling paa gaarden Slette udi Renneboe
Tinglaug, hos den ærlige og Velagte Danneqvinde Mali RasmusDaatter, efter hendes avdøde mand den ær-
lige og Velagte Dannemand Arn Anderssen som boede og døde paa foreskrevne gaard; Til Rigtighed imel-
lem Ermelte Enke paa den eene og den salig mand udi hans første ægteskab avlede Daatter Navnlig Ingeborg
ArnsDaatter gammell 8 aar for uden at Enken tillkiendegav at være frugtsommelig, som bliver de
den salig mands andet kull barn udi hans sidste ægteskab paa den 2den side. Som Laugværge for Enken, blev
efter hendes egen forlangende beskikket den ærlige og Velagte Dannemand Ellef Engelssen Mesloe; og som
formynder for det u-myndige børn dets arveret eftter Loven at iagttage, var Nærværende den ærlige
og Velagte Dannemand Haagen Siursen Hoel paa hans søns den velagte Dannemand Siur Haagenssens
vegne; Till Vurderingsmænd var av Kongelig Mayts. foget over Ørche og Guldalls fogderie Velædle
Christopher Ruus opnævnt de tvende ærlige og Velforstandige Dannemænd Navnlig Lensmanden
Erich Larssen Merch og Michel Erichsen Sundset, der begge ...
...

Folio 530b
...
Anno 1755 Tirsdagen Den 1te September Da Lensmanden
Velagte Erich Larssen Merch havde tillkiendegivet skifteforvalteren at Enken Mallij Ras-
musDaatter boende paa gaarden Slette udi Renneboe Tinglaug, var forlløst med en søn, navnlig
Arn Arnsen, saa blev det ...
...

Folio 531b
...
Til formyndere foe de u-myndige børn blev beskikket de eftter loven Næst fødde vederhæftige
værger Nemlig: for Arn Arnsen hans Modrbroder den ærlige og Velagte Dannemand Jon
Rasmussen Gorset; og for Daatteren Ingebrigt!! ArnsDaatter hendes Mordrbroder den ærlige og
Velagte Dannemand Siver Haagensen Hoel; Ti ...

Avskrift LS:

Skifte 30.juli 1755 på Slette.
Avgangen Arn Andersen
Enke Mali Rasmusdatter
Hans barn i første ekteskap
Ingeborg Arnsdatter 8 år gml, formynder Hågen Siursen Hol på
hans sønn Siur Hågensens vegne.
Enken fruktsommelig
1

Barn av Arn Andersen Slette og Giertrud Haagensdatter

  • Anders Arntson2 f. 1744, d. 1746
  • Ingeborg Arnsdatter6,1 f. 1748

Barn av Arn Andersen Slette og Mali Rasmusdatter

  • Gjertrud Arntsdatter2 f. 1753, d. 1753
  • Arnt Arntson2,1 f. 1755

Kilder

  1. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
  2. [S109] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind III Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1986).
  3. [S408] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743.
  4. [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
  5. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
  6. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
Close