Ellev Evenson Stavne1

f. 19 mars 1713, d. 1760
     Ellev Evenson Stavne ble født i 1713 i Rennebu4 Han ble døpt den 19 mars 1713 i Rennebu
Rennebu
Døbt
19 3 1713
Ellef
Efven Ellefs. Mæsloe??
4 Han var sønn av Even Ellevson og Marithe Ifversdatter.2,3 Ellev Evenson Stavne var gift med Randi Rasmusdatter i Rennebu1,3
I skiftet etter Ole Andersen den 26 februar 1747 på Stafne, Rennebu, er hendes broder Ellev Evenson Stavne beskikket til formynder for Giertrud OlsDaatter.2
Ellev Evenson Stavne tok over bygsla på Stamnan Gnr 34 bnr 1 Teigen Ååsted 1748.1
I skiftet etter Ellj Jonsdatter Voll den 8 mai 1750 på Vold, Rennebu, er hans mors søskenbarn Ellev Evenson Stavne beskikket til formynder for Lars Jonsen.2
I skiftet etter Løden Jonsen den 8 september 1755 på Kosberg, Rennebu, er hans modrbroder Ellev Evenson Stavne beskikket til formynder for Jon Lødensen.2 Han døde i 1760 i Rennebu3,5 Han ble gravlagt den 8 februar 1760 i Rennebu
Ellev Ellevsen Stafne, 48 aar
5
Den 11 mars 1760 ble det holdt skifte på Stafne, Rennebu, hos Randi Rasmusdatter etter hennes ektemann Ellev Evenson Stavne imellom igjenlevende enke og deres barn, en ukjent person . Formyndere for de umyndige barn var Jon Rasmussen Gorset, Jon Rasmussen Aas, Even Rasmussen Breche?, Lars Michelsen Slette og Siver Knudsen Broeholt
3Aa06 Folio 161

Anno 1760 Tirsdagen den 11te Martii ...
...
holden een rigtig Registering og vurdering till paafølgende skifte og deeling
paa gaarden Stafne udi Renneboe tinglaug, hos den ærlige og gudfrygtige Dan-
neqvinde Randi Rasmusdotter efter hendes ved døden avgangen mand den
ærlige og velagte nu sallige Dannemand Ellef Ewensen som boede og døde paa
ermelte gaard, till rigtighed imellem hans igienlevende efter ladt benævnte
Enke paa den eene og Den sallig mands med hands udi ægteskab tillsammen
avlede 6 levende børn 4 sønner og 2de Døttre navnlig Even Elefsen gamel 12 aar
Rasmus Ellefsen gamell 11 aar, Ole Ellefsen gamell 9 aar Jon Elefsen gamell 7 aar
Marite Ellefsdotter gamell 15 aar og Dordi Ellefdotter gamell 13 aar paa den anden side.
Som laugværge for Enken var tillstede Den ærlige og velagte Dannemand Ellef
Engelsen Mesloe. Paa de umyndige børns vegne deres arveret efter loven
at iagttage var tillstæde som formynder Deres Moedbroder den ærlige og velag-
te Dannemand Jon Rasmussen Gardset? og till vurderingsmænd var av
kongelig Mayts. foged over Ørche og Guldals fogderie vælædle Christopher Ruus
opnævnte de tvende ærlige og velforstandige Dannemænd navnlig Lens-
manden Erich Larsen Merch og Torgier Jonsen Hoel Der begge ...
...
Folio 163
...
Till formyndere for de samtlige
u-myndige børn blev beskikket
De efter loven næst føde vederhef-
tige værger nemlig for sønnen Even
Ellefsen hans moderbroder den ær-
lige og velforstandige Dannemand
Jon Rasmussen Gorset, for Rasmus
Ellefsen hans modrbroder Den ærli-
ge og velagte Dannemand Jon Ras-
mussen Aas, for Ole Ellefsen hans
modrbroder Den ærlige og velagte
Dannemand Even Rasmussen Breche?,
for Jon Ellefsen hans mosters
mand Den ærlige og velagte Danne-
mand Lars Michelsen Slette, og
for Marithe og Dordi Ellefsdøttre
Deres mosters mand den ærlige
og meget velagte Dannemand
Siver Knudsen Broeholt, ti ...
..
3
Ellev Evenson Stavne er nevnt som halvbror i skiftet etter Even Olsen den 11 mars 1760 på Stafne, Rennebu.3

Barn av Ellev Evenson Stavne og Randi Rasmusdatter

 • Marite Ellefsdatter3 f. 1745
 • Dordi Ellefsdatter3 f. 1747
 • Even Elefsen3 f. 1748
 • Rasmus Ellefsen3 f. 1749
 • Ole Ellefsen3 f. 1751
 • Jon Ellefsen3 f. 1753

Kilder

 1. [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
 2. [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
 3. [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
 4. [S284] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 5. [S247] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1751-1775.
Close