Lars Pedersen1

     Lars Pedersen ble gift med Bergitte Johnsdatter (datter av Jon Andersen og Karen Johnsdatter).1 Lars Pedersen er nevnt som svigersønn av søsken i skiftet etter Marta Evensdatter i 1835 på Fagerjorden, Moe.1 Lars Pedersen er nevnt som svigersønn i skiftet etter Karen Johnsdatter i 1837 Ytteren, Rana.1

Barn av Lars Pedersen og Bergitte Johnsdatter

  • Karen Larsdatter (ekskludert)1
  • Petternell Larsdatter (ekskludert)1

Kilder

  1. [S275] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter Hemnes/Moe 1811/1845 ( Svein Edvardsen, Dec 2001).