Rasmus Caspersen1

f. circa 1750
     Rasmus Caspersen ble født circa 1750.2 Han ble gift med Pernille Pedersdatter (datter av Peder Andersen og Kiersten Olsdatter) rundt 1789. Rasmus Caspersen og Pernille Pedersdatterbor.1 Rasmus Caspersen var vitne ved skiftet etter Kiersten Olsdatter i 1790 på Røshagen, Meløy; Kiersten Olsdatter, hovedperson. Peder Andersen, ektefelle. Ole Pedersen, sønn, Røshagen. Martha Pedersdatter, datter, 30 år. Pernille Pedersdatter, datter, gift med Rasmus Caspersen, Indre Bugten. Maria Pedersdatter, datter, gift med Anders Andreasen, Bordvig.1 Rasmus Caspersen var vitne ved skiftet etter Peder Andersen i 1792 på Røshagen, Meløy; Peder Andersen, hovedperson. Anders Pedersen, sønn, 54 år, gift, Stien i Meløy. Peder Pedersen, sønn, 54 år, gift, Bredvigen. Michel Pedersen, sønn, 50 år, gift, Forsvigen. Ole Pedersen, sønn, 48 år, Rødshagen. Anne Pedersdatter, datter, ugift, Bordvigen. Martha Pedersdatter, datter, ugift, Rødshagen. Pernilla Pedersdatter, datter, gift med Rasmus Zachariasen, Indre Bugt. Beret Pedersdatter, datter, gift med Anders Bordvigen.1 Rasmus Caspersen og Pernille Pedersdatterbor.1 Rasmus Caspersen og Pernille Pedersdatter var nevnt i folketellingen i 1 februar 1801 Bugten Indre, Meløy.2

Barn av Rasmus Caspersen og Pernille Pedersdatter

  • Casper Rasmussen (ekskludert)2

Kilder

  1. [S186] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1780/1810 ( Trondheim mai 2001 Svein Edvardsen).
  2. [S187] 1 Folketelling internett - n.pub.. Folketelling 1801 for 1836 Rødøe.