Ole Pedersen1,2

     Ole Pedersen ble gift med Anna Johansdatter (datter av Johan Mathiasen og Synneve Benjaminsdatter).1,2 Ole Pedersen er oppgitt som avdødes ektemann i skiftet etter Anna Johansdatter i 1754 i Slapøen, Herøy.2 Ole Pedersen er nevnt som svigersønn i skiftet etter Johan Mathiasen i 1756 i Solfield, Herøy.2 Ole Pedersen er nevnt som svigersønn i skiftet etter Synneve Benjaminsdatter i 1772 i Fondalen, Meløy.1

Barn av Ole Pedersen og Anna Johansdatter

  • Rakel Olsdatter (ekskludert)1,2
  • Lisbet Olsdatter (ekskludert)1
  • Peder Olsen (ekskludert)1,2
  • Johan Olsen (ekskludert)1,2

Kilder

  1. [S193] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686/1780 ( Trondheim november 2000 Svein Edvardsen).
  2. [S437] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter Herøy/dønna 1686/1780 ( Svein Edvardsen, November 1998).