Henrich Selnes1

     Henrich Selnes ble gift med Kirsten Benjaminsdatter (datter av Rachel Andersdatter).1 Henrich Selnes er nevnt som svigersønn i skiftet etter Rachel Andersdatter i 1746 på Mocklebostad, Nesna.1

Kilder

  1. [S436] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter Nesna 1686/1780 ( Svein Edvardsen, November 1998).