Dines Pedersen1

     Dines Pedersen ble gift med Mette Mathiesdatter (datter av Maren Pedersdatter).1

Kilder

  1. [S437] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter Herøy/dønna 1686/1780 ( Svein Edvardsen, November 1998).