Peder Hansen1

     Peder Hansen er nevnt som sønn i skiftet etter Lisbet Sigfridsdatter i 1710 i Yttermarka, Moe.1 Peder Hansen ble gift med Marithe Olsdatter.1 I 1732 ble det holdt skifte i Alteren Store, Moe, etter Peder Hansen; Alteren Store, Moe; 1732

Peder Hansen, hovedperson
Marithe Olsdatter, ektefelle
Ole Pedersen, sønn, formynder farbror Gabriel Hansen, Geedvigen
Zacharias Pedersen, sønn, formynder fabror Gabriel Hansen, Geedvigen
Lisbet Pedersdatter, datter, formynder fabror Michel Hansen, Lofunden
Kari Pedersdatter, datter, formynder fabror Michel Hansen, Lofund.1 Han var vitne ved skiftet etter Hans Michelsen i 1753 i Øijorden, Moe; Øijorden, Moe 1753

Hans Michelsen, hovedperson
Michel Hansen, sønn, 1. ekt., Lovund
Michel Hansen, sønn, 1. ekt., Geitvigen
Peder Hansen, sønn, død, 1. ekt
Ole Pedersen, barn av Peder, gift
Zacharias Pedersen, barn av Peder
Lisbeth Pedersdatter, barn av Peder
Berith Hansdatter, datter, 1. ekt, gift med Joen Jonasen, Skonseng
Gulle Hansdatter, datter, 1. ekt, gift, Oldervigen
Synneve Hansdatter, datter, 1. ekt, gift, Selsøen
Thomas Hansen, sønn, 2. ekt, Skonseng
Zacharias Hansen, sønn, Arvetomten
Elias Hansen, sønn
Lars Hansen, sønn, Svalenget
Fordel Hansen, sønn
Lisbet Hansdatter, datter, Langvatne
Marith Hansdatter, datter, Olenge.1

Barn av Peder Hansen og Marithe Olsdatter

  • Lisbeth Pedersdatter (ekskludert)1
  • Ole Pedersen (ekskludert)1
  • Kari Pedersdatter (ekskludert)1
  • Zacharias Pedersen (ekskludert)1

Kilder

  1. [S277] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter Hemnes/Moe 1686/1780 ( Svein Edvardsen, Mai 2002).