Joen Jonasen1

     Joen Jonasen ble gift med Berit Hansdatter (datter av Hans Mikkelsen og Lisbet Sigfridsdatter).1 I 1755 ble det holdt skifte i Skonseng, Moe, etter Joen Jonasen; Skonseng, Moe; 1755

Joen Jonasen, hovedperson
Beret Hansdatter, hovedperson, skifte paa begge
Hans Joensen, sønn
Jonas Joensen, sønn
Elias Joensen, sønn
Lisbet Joensdatter, datter, gift med Hallgeir Erichsen, Granheia
Maren Joensdatter, datter, gift med Niels Andersen, Storalteren
Berete Joensdatter, datter, hjemme hos broderen Elias.1

Kilder

  1. [S277] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter Hemnes/Moe 1686/1780 ( Svein Edvardsen, Mai 2002).