Jon Hansen Berg1,2

f. 1684, d. 1747
     Jon Hansen Berg ble født i 1684 på Nedre-Valle, Meløy.1 Han ble gift med Anna Andersdatter (datter av Anders Jonsen og Maren Andersdatter) circa 1720.1,2 Jon Hansen Berg er nevnt som sønn i skiftet etter Karen Jonsdatter i 1734 på Valla Nedre, Meløy.3 Jon Hansen Berg er nevnt i skiftet etter Karen Joensdatter, 1734 på Valla Nedre, Meløy. (Joen Hansen, sønn. Nedre Spilderen.).2 Han døde i 1747 i Spilleren Nedre, Meløy.1,2 I 1748 ble det holdt skifte i Spilderen Øvre, Meløy, etter Jon Hansen Berg; Spilderen Øvre, Meløy 1748
Joen Hansen, hovedperson
Anne Andersdatter, ektefelle
Hans Joensen, sønn, Nordvigen
Anders Joensen, 23 år, sønn, Curator farbroder Anders Jacobsen, Dahlen
Peder Joensen, 18 år, sønn, Curator morbroder Joen Andersen, Fore
Willum Joensen, 8 år, sønn
Karen Joensdatter, datter, Verge morbroder Joen Andersen, Fore
Inger Joensdatter, datter, Verge Christen Ellingsen, Grønøen
Maren Joensdatter, datter, Verge Christen Ellingsen, Grønøen
Anne Joensdatter, datter, Verge broderen Hans Joensen, Bordvigen
Bereth Joensdatter, datter, Verge farbroder Niels Jacobsen, Dahlen
Margrethe Joensdatter, 13 år, datter.2 Han er nevnt som bror i skiftet etter Hans Hansen Berg i 1763 på Valla Nedre, Meløy.2 Jon Hansen Berg er nevnt i skiftet etter Hans Hansen, 1763 på Valla Nedre, Meløy. (Joen Hansen, bror. Spilderen. Død.).2

Barn av Jon Hansen Berg og Anna Andersdatter

Kilder

  1. [S189] 1 Bok - Arnold J. Hazeland. Meløy på Helgeland Del I Benkestok-ene og deres etterslekt i Meløy ( Meløy kommune, Nordland Bodø 1965).
  2. [S193] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686/1780 ( Trondheim november 2000 Svein Edvardsen).
  3. [S186] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1780/1810 ( Trondheim mai 2001 Svein Edvardsen).