Anders Joensen1

     Anders Joensen ble gift med Berethe Christophersdatter (datter av Christopher Olsen og Karen Jonsdatter). Anders Joensen er nevnt som svigersønn i skiftet etter Karen Jonsdatter i 1734 på Valla Nedre, Meløy.2 Anders Joensen er nevnt i skiftet etter Karen Joensdatter, 1734 på Valla Nedre, Meløy. (Berethe Christophersdatter, datter. Gift med Anders Joensen, Stor Selsøen.).1

Barn av Anders Joensen og Berethe Christophersdatter

  • Joen Andersen (ekskludert)
  • Christopher Andersen (ekskludert)
  • Kirsten Andersdatter (ekskludert)

Kilder

  1. [S193] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686/1780 ( Trondheim november 2000 Svein Edvardsen).
  2. [S186] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1780/1810 ( Trondheim mai 2001 Svein Edvardsen).