Hans Munch1

     Hans Munch ble gift med Dorethe Ellingsdatter (datter av Elling Pedersen og Dorethe Christophersdatter). Hans Munch er nevnt som svigersønn av søsken i skiftet etter Hans Hansen Berg i 1763 på Valla Nedre, Meløy.1 Hans Munch er nevnt i skiftet etter Hans Hansen, 1763 på Valla Nedre, Meløy. (Dordi Christophersdatter, halvsøster. Død. Doreth Ellingsdatter, barn av Dordi. Gift med Hans Munch, Bergen.).1

Kilder

  1. [S193] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686/1780 ( Trondheim november 2000 Svein Edvardsen).