Hans Hansen1

     Hans Hansen ble gift med Karen Ellingsdatter (datter av Elling Pedersen og Dorethe Christophersdatter). Hans Hansen er nevnt i skiftet etter Hans Hansen, 1763 på Valla Nedre, Meløy. (Dordi Christophersdatter, halvsøster. Død. Maren Ellingsdatter, barn av Dordi. Død. Hans Hansen, barn av Maren. 20 år. Hos faderen Hans Hansen, Øysund.).1

Barn av Hans Hansen og Karen Ellingsdatter

  • Margrethe Hansdatter (ekskludert)
  • Elling Hansen (ekskludert)
  • Hans Hansen (ekskludert)
  • Karen Hansdatter (ekskludert)

Kilder

  1. [S193] 1 Bok - Svein Edvardsen. Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686/1780 ( Trondheim november 2000 Svein Edvardsen).