Olsdatter Moen
Valborg d. circa 1761
Olsdatter Monset
Anne f. 1809, d. 1891
Karen f. 1827
Olsdatter Monshaug
Kari f. 1825, d. 1879
Olsdatter Mosbakken
Marit f. 1765
Olsdatter Mosbrynd
Berit f. 1744
Ingeborg f. 1721, d. 1797
Olsdatter Muan
Berit f. 1798
Berit f. 1809
Olsdatter Mærk
Kari f. 1843, d. 1909
Olsdatter Nedgard Løkken
Anne f. 1710, d. 1760
Dordi f. 1704
Olsdatter Nedgard Voll
Gjertrud f. 1750
Olsdatter Nedgard Vålåskaret
Marit f. 1716
Randi f. 1708, d. 1753
Olsdatter Nesje
Gjertrud f. 1788, d. 1853
Randi f. 1794
Olsdatter Nordgard Hilstad
Magnild f. 1803
Olsdatter Nordgard Re
Anne f. 1741
Brit f. 1796
Gjertrud f. 1798
Jåddå f. 1738
Jåddå f. 1740, d. før 1770
Marit f. 1807
Valborg f. 1859
Olsdatter Nordgard Ree
Gjertrud f. 1804
Mari f. 1734
Olsdatter Nordgaard Steen
Berit f. 1744, d. 1821
Olsdatter Nordstuggu Resell
Guru f. 1855
Marit f. 1861
Olsdatter Nordvoll
Barbro f. 1812
Barbro f. 1814
Berit f. 1815
Erikka f. 1820
Ingeborg f. 1805
Marit f. 1817
Olsdatter Nordvollsæter
Anne f. 1759
Ellen f. 1750, d. circa 1821
Gunhild f. 1746
Guru f. 1762
Lisbet f. 1751
Olsdatter Nystuggu Resell
Gunhild f. 1812
Marit f. 1810
Olsdatter Ofstad
Anne f. 1702
Magnhild f. 1710
Marit f. 1699
Olsdatter Oppigard Løkken
Valborg f. 1840
Olsdatter Oppigard Rigstad
Anne f. 1777
Olsdatter Oppigard Syrstad
Marit f. 1729, d. circa 1760
Olsdatter Oppstuggu Foss
Anne f. 1766
Ingeborg f. 1771
Jåddå f. 1776
Olsdatter Oppstuggu Hilstad
Johanna f. 1779
Olsdatter Prestegarden
Anne f. 1720
Olsdatter Ramlo
Berit f. 1707
Mildri f. 1701
Olsdatter Ramsem
Gjertrud f. 1683
Gunnil f. circa 1680, d. circa 1734
Marit f. 1693
Olsdatter Reberg
Anne f. 1708
Anne f. 1770, d. 1852
Anne f. 1829
Brønnil f. 1773, d. 1773
Brønnil f. 1775, d. 1775
Gjertrud f. 1690
Olava f. 1785, d. 1871
Sigrid f. 1693
Olsdatter Ree
Anne f. 1741
Olsdatter Refshus
Ane f. 1845, d. 1915
Ingeborg f. 1757
Olsdatter Reitås
Ingeborg f. 1757
Jådda f. 1825
Olsdatter Resell
Anne f. 1748
Gjertrud f. 1798
Ingeborg f. 1777, d. 1824
Olsdatter Resellgjerdet
Anne f. 1828
Guru f. 1830
Mali f. 1840, d. 1890
Olsdatter Reskalvhagen
Sara f. 1794, d. 1795
Olsdatter Restuvan
Gure f. 1750
Gure f. 1752
Marit f. 1742
Olaug f. 1761
Olsdatter Rigstadmoe
Olsdatter Rikstad
Magnhild f. 1769, d. 1793
Randi f. 1773
Olsdatter Rikstadekra
Sigrid f. 1831
Olsdatter Ringen
Anne f. 1811
Marit f. 1720, d. 1797
Mille f. 1808
Olsdatter Rise
Kari f. 1721, d. 1808
Mali f. 1826
Marit f. 1703
Marit f. 1738, d. 1829
Olsdatter Rokkehaug Halset
Olsdatter Rokkohaug
Ane f. 1801
Ingeborg f. 1804, d. 1880
Mali f. 1799
Marit f. 1797
Riborg f. 1796
Olsdatter Rokkones
Ane f. 1719, d. 1794
Ane f. 1814, d. 1857
Marit f. 1731, d. 1783
Marit f. 1741, d. 1831
Olsdatter Romundstad
Olsdatter Ry
Anne f. 1843
Berit f. 1853, d. 1936
Gjertrud f. 1820
Gjertrud f. 1823
Gunhild f. 1738, d. 1761
Gurru f. 1837
Ingeborg f. 1784
Ingeborg f. 1845
Kari f. 1835, d. 1838
Kari f. 1837
Sara f. 1838, d. 1860
Olsdatter Røklev
Olsdatter Rønning (Berg)
Marit f. 1718
Olsdatter Rønningen
Gjertrud d. 1751
Ragnhild f. 1734, d. 1802
Olsdatter Røsbrekk
Berit f. 1848
Olsdatter Røås
Marit f. 1713, d. 1786
Olsdatter Samskot
Berit f. 1757
Ingeborg f. 1808
Olsdatter Sandvik
Eli f. 1731
Gjertrud f. 1795
Ingeborg f. 1785
Kari f. 1787
Marit f. 1728
Olsdatter Schaugen
Maret f. circa 1679, d. 1748
Olsdatter Schiølberg
Marit d. circa 1793
Olsdatter Schjerstad
Anne f. 1815, d. 1898
Olsdatter Selbekken
Berit f. 1811, d. 1869
Olsdatter Seli
Guru f. 1702
Kari f. 1692
Marit f. 1700
Sollaug f. 1680
Olsdatter Seter
Ane f. 1822
Olsdatter Skamfer
Ragnhild f. 1815
Olsdatter Skjerve
Mali f. 1682
Olsdatter Skjervenget
Ane f. 1820
Berit f. 1846, d. 1895
Olsdatter Skjølsvoll
Gurå f. 1825
Olsdatter Skogstad
Elen f. 1741, d. 1796
Olsdatter Skåvei
Berit f. 1726
Olsdatter Slette
Kari f. 1777, d. 1852
Marit f. 1769, d. 1796
Olsdatter Sletten
Ane f. 1818
Kari f. 1821, d. 1888
Olsdatter Smedbakk
Olsdatter Snoenshagen
Anne f. 1800
Olsdatter Solem
Brynhild f. 1662
Olsdatter Solemstrø
Mille f. 1750
Olsdatter Sprange
Siri f. 1707, d. 1751
Olsdatter Stafne
Ane f. 1855
Eli f. 1862, d. 1863
Olsdatter Stavne
Guru f. circa 1742, d. 1818
Olsdatter Steigen
Anne f. 1790
Olsdatter Stokkberget
Randi f. 1791, d. 1828
Olsdatter Stokke
Berit f. 1821
Olsdatter Storbuan
Barbro f. 1838, d. 1870
Berit f. 1779
Berit f. 1847
Marit f. 1791
Marte f. 1773
Olsdatter Stornæve
Randi f. 1765
Olsdatter Storslett
Anne f. 1831
Barbro f. 1833
Olsdatter Storstuggu Resell
Anne f. 1805, d. 1808
Brit f. 1798, d. 1798
Eli f. 1712
Olsdatter Storstuggu Storås
Rannei f. 1781
Olsdatter Storås
Anne f. 1834
Berit f. 1838
Ingeborg f. 1841
Johanna f. 1825, d. 1901
Kjersti f. 1843, d. 1897
Marit f. 1830
Olava f. 1844
Ragnhild f. 1841, d. 1919
Olsdatter Stølen
Olava f. 1843, d. 1900
Randi f. 1819, d. 1865
Olsdatter Størkobakken
Randi f. 1819
Olsdatter Sugustad
Marit f. 1761
Olsdatter Sundliemoe
Elie f. circa 1781, d. 1822
Olsdatter Sveeggen
Eli f. 1813
Olsdatter Svinsås
Barbro f. 1794
Lisbet f. 1750, d. 1754
Lisbet f. 1758
Olsdatter Svinsåsgjerdet
Anne f. 1791
Olsdatter Synstigard Jerpstad
Ingeborg f. 1799
Ingeborg f. 1805
Kari f. 1792
Olsdatter Syrstad
Berit f. 1858
Berit f. 1863
Kari f. 1724
Randi f. 1838
Olsdatter Syrstadgjerdet
Marit f. 1700
Olsdatter Syrstadvoll
Anne f. 1797
Mari f. 1802
Marit f. 1802
Olsdatter Sæter
Marit f. 1741, d. 1800
Olsdatter Sørgard Berg
Ingeborg f. 1700, d. circa 1775
Olsdatter Sørgard Re
Guri f. 1705
Mali f. 1707
Marit f. 1709
Randi f. 1702
Olsdatter Sørgard Sten
Mille f. 1731
Olsdatter Sørstuggu Resell
Ingeborg f. 1819
Kari f. 1830, d. 1870
Marit f. 1788
Marit f. 1794
Marit f. 1796
Marit f. 1821
Randi f. 1836
Olsdatter Såttån
Maren f. 1835
Randi f. 1832
Olsdatter Togstad
Olsdatter Tuflot
Olsdatter Tverdal
Ane f. 1757, d. 1838
Ane f. 1856
Eli f. 1830, d. 1874
Ingeborg f. 1863, d. 1883
Marit f. 1756
Marit f. 1848
Marit f. 1850
Marit f. 1858, d. 1939
Marit f. 1865, d. 1892
Randi f. 1759, d. 1786
Olsdatter Tverdalsgrind
Ane f. 1838, d. 1906
Eli f. 1840, d. 1927
Olsdatter Tørset
Gjertrud f. 1739
Kirsti f. 1727
Maren f. 1805, d. 1877
Olsdatter Uf
Doret f. 1684
Olsdatter Ulberget
Ingeborg f. 1730, d. 1817
Olsdatter Utstuggu Sten
Berit f. 1676
Olsdatter Utstuggu Aa
Ildri f. 1730, d. 1742
Ingeborg f. 1740
Randi f. 1728
Olsdatter Uv
Marit f. 1719
Olsdatter Valstad
Olsdatter Vammer
Kirsti f. circa 1791, d. 1869
Olsdatter Vangseng
Kjersti f. 1816, d. 1899
Olsdatter Vangsengen
Ingbor f. 1658
Olsdatter Vargbu
Mette f. 1774
Olsdatter Vaula
Kirsti f. 1712
Olsdatter Vaulen
Berit f. 1775
Ingeborg f. 1778
Olsdatter Vavoll
Ragnhild f. 1819
Olsdatter Vold
Olsdatter Volden
Ane f. 1702, d. 1773
Gislaug f. circa 1709
Olsdatter Voll
Anne f. 1864, d. 1923
Barbro f. 1754
Brynhild f. 1854, d. 1855
Gunhild f. 1752, d. 1753
Haldis f. 1750
Ingeborg f. 1799, d. 1867
Ingeborg f. 1815, d. 1895
Kari f. 1801
Kari f. 1821, d. 1896
Marit f. 1747
Marit f. 1752
Marit f. 1764
Olsdatter Vollmo
Olina f. 1864
Olsdatter Ytterhus
Berit f. 1791
Olsdatter Øiamo
Berit f. 1849
Olsdatter Østhusløkk
Ildri f. 1800
Olsdatter Øvermjøen
Olsdatter Aagjerdet
Anne f. 1840
Olsdatter Åmot
Olsdatter Aarnes
Eli f. 1599, d. 1646
Guri f. 1587, d. 1670
Olsdatter Ås
Gunhild f. 1687, d. 1761
Olsdatter
Agneta f. 1771
Agnis f. 1748
Agnis f. 1766
And f. 1748
And f. 1751, d. 1820
Andrea f. 1793, d. 1875
Ane d. circa 1784
Ane f. 1691
Ane f. 1720
Ane f. 1723, d. 1723
Ane f. 1729, d. 1729
Ane f. 1730, d. 1755
Ane f. 1747
Ane f. 1747
Ane f. circa 1751, d. 1841
Ane f. 1758
Ane f. 1763, d. 1843
Ane f. 1771, d. 1852
Ane f. 1773
Ane f. 1775
Ane f. 1776
Ane f. 1780
Ane f. 1780
Ane f. 1783
Ane f. 1786
Ane f. 1797
Ane f. 1799
Ane f. 1803
Ane f. 1803, d. 1808
Ane f. 1804
Ane f. 1804, d. 1893
Ane f. 1804
Ane f. 1805
Ane f. 1809
Ane f. 1814
Ane f. 1818
Ane f. 1829
Ane f. 1851, d. 1863
Ane f. 1856, d. 1922
Ane f. 1863
Aneken f. 1776
Anna f. 1760
Anne d. 1741
Anne d. circa 1689
Anne d. circa 1742
Anne d. circa 1762
Anne d. circa 1766
Anne d. circa 1788
Anne d. circa 1759
Anne d. circa 1709
Anne d. circa 1769
Anne f. 1691, d. 1726
Anne f. 1692
Anne f. 1695
Anne f. 1698, d. 1771
Anne f. 1700
Anne f. 1705
Anne f. 1705, d. 1708
Anne f. 1706
Anne f. 1706
Anne f. 1707
Anne f. 1709
Anne f. 1713
Anne f. 1716, d. circa 1744
Anne f. 1720
Anne f. 1721
Anne f. 1728, d. circa 1769
Anne f. 1733, d. 1756
Anne f. 1735
Anne f. 1736
Anne f. 1736, d. circa 1785
Anne f. 1740
Anne f. 1740, d. 1781
Anne f. 1740
Anne f. 1742
Anne f. circa 1743
Anne f. circa 1747
Anne f. 1747
Anne f. 1749
Anne f. 1752
Anne f. 1753
Anne f. 1757
Anne f. 1758
Anne f. circa 1761
Anne f. 1761
Anne f. 1762
Anne f. circa 1766
Anne f. circa 1768
Anne f. 1770
Anne f. 1770
Anne f. circa 1771
Anne f. circa 1771
Anne f. 1772
Anne f. circa 1773
Olsdatter (forts.)
Anne f. 1780, d. circa 1803
Anne f. 1784
Anne f. 1786, d. circa 1797
Anne f. 1788
Anne f. 1790
Anne f. circa 1791
Anne f. 1793
Anne f. 1799
Anne f. 1809
Anne f. 1810
Anne f. 1814
Anne f. 1822
Anne f. 1825
Anne f. 1827
Anne f. 1834, d. 1881
Anne f. 1843
Anne f. 1843