Olsdatter (forts.)
Marit f. circa 1656, d. etter 1706
Marit f. 1656
Marit f. 1666
Marit f. 1679
Marit f. circa 1689, d. 1767
Marit f. circa 1689, d. 1767
Marit f. 1690
Marit f. 1696, d. circa 1748
Marit f. 1696
Marit f. 1696
Marit f. 1697, d. 1698
Marit f. 1700
Marit f. 1700
Marit f. 1701
Marit f. 1702
Marit f. 1703
Marit f. 1705
Marit f. 1707
Marit f. 1709, d. circa 1782
Marit f. 1710
Marit f. 1713
Marit f. 1722
Marit f. circa 1731
Marit f. 1731
Marit f. 1732
Marit f. 1733
Marit f. 1735
Marit f. 1737
Marit f. 1737
Marit f. 1738
Marit f. circa 1739
Marit f. 1740, d. 1822
Marit f. 1741
Marit f. 1744
Marit f. 1745
Marit f. 1746
Marit f. 1748
Marit f. circa 1749
Marit f. 1750
Marit f. 1751
Marit f. 1752
Marit f. 1753
Marit f. 1755
Marit f. 1755
Marit f. 1756, d. 1811
Marit f. circa 1757
Marit f. 1759
Marit f. 1759
Marit f. 1759, d. 1765
Marit f. 1759
Marit f. circa 1761, d. 1835
Marit f. 1761, d. 1836
Marit f. 1761
Marit f. 1763
Marit f. 1763
Marit f. 1764
Marit f. circa 1765
Marit f. 1766
Marit f. 1767
Marit f. 1767
Marit f. 1768
Marit f. 1769, d. 1769
Marit f. 1770
Marit f. 1771, d. 1848
Marit f. 1774
Marit f. 1775, d. 1795
Marit f. 1777
Marit f. 1779
Marit f. 1782
Marit f. 1783
Marit f. 1785
Marit f. 1786, d. 1862
Marit f. 1787, d. 1787
Marit f. 1788
Marit f. 1789
Marit f. 1790
Marit f. 1790
Marit f. 1792, d. 1871
Marit f. 1794
Marit f. 1794
Marit f. 1795
Marit f. 1796
Marit f. 1796
Marit f. 1796
Marit f. 1797, d. 1862
Marit f. 1797, d. 1875
Marit f. 1797
Marit f. 1798
Marit f. 1802
Marit f. 1804
Marit f. 1805
Marit f. 1806
Marit f. 1808
Marit f. 1809, d. 1863
Marit f. 1809
Marit f. 1812
Marit f. 1813, d. 1813
Olsdatter (forts.)
Marit f. 1815
Marit f. 1821
Marit f. 1821
Marit f. 1825
Marit f. 1828
Marit f. 1830
Marit f. 1831
Marit f. 1836, d. 1837
Marit f. 1838
Marit f. 1842
Marit f. 1860, d. 1865
Marit f. 1863
Marite f. circa 1723
Marith d. circa 1757
Marith d. circa 1841
Marith f. circa 1767
Marith f. circa 1769
Marithe d. circa 1743
Marithe d. circa 1759
Marithe d. circa 1792
Marithe f. 1676
Marithe f. circa 1703, d. circa 1748
Marithe f. 1725
Marithe f. circa 1726
Marithe f. 1727, d. 1749
Marithe f. circa 1728
Marithe f. circa 1732
Marithe f. circa 1732
Marithe f. circa 1747
Marithe f. 1752
Marithe f. 1760
Marithe f. circa 1762
Marithe f. circa 1770
Marithe f. 1781
Marta f. 1768
Marta f. 1773
Marta f. 1859
Marte f. circa 1715, d. circa 1783
Martha d. circa 1783
Mette d. circa 1827
Mette f. circa 1693, d. 1730
Mette f. 1764, d. 1769
Mette f. 1768
Mette f. 1769, d. 1774
Mildri f. 1660, d. 1739
Mildrid f. 1718
Mille f. 1767, d. 1839
Mille f. 1792
Mille f. 1820, d. 1899
Olaug f. 1726
Olava f. 1785
Oline f. 1865
Olloug f. circa 1771
Oloug d. circa 1763
Ragnhild f. 1679, d. 1738
Ragnhild f. 1687
Ragnhild f. 1690
Ragnhild f. 1709
Ragnhild f. 1709
Ragnhild f. 1756
Ragnhild f. 1775
Ragnhild f. 1780
Ragnhild f. 1803, d. 1806
Ragnhild f. 1822, d. 1903
Ragnil f. 1733
Ragnil f. 1781
Ragnil f. 1788
Ragnil f. 1789, d. 1833
Ragnild d. 1694
Ragnild f. 1729
Ragnild f. circa 1741
Ragnild f. 1761, d. 1804
Ragnild f. 1796, d. 1860
Randi d. circa 1743
Randi d. circa 1765
Randi d. circa 1773
Randi d. circa 1776
Randi d. 1741
Randi d. circa 1772
Randi d. circa 1773
Randi f. 1700, d. circa 1764
Randi f. 1707
Randi f. 1715, d. 1808
Randi f. 1719
Randi f. 1719
Olsdatter (forts.)
Randi f. circa 1721
Randi f. circa 1736
Randi f. 1740
Randi f. 1745
Randi f. 1754
Randi f. 1754
Randi f. 1756
Randi f. 1758
Randi f. 1760
Randi f. 1761, d. 1845
Randi f. 1762, d. 1763
Randi f. 1762, d. 1836
Randi f. 1764
Randi f. 1765, d. 1812
Randi f. 1766
Randi f. 1775
Randi f. circa 1776
Randi f. circa 1777
Randi f. 1779
Randi f. 1782
Randi f. 1784, d. 1874
Randi f. 1794
Randi f. 1796
Randi f. 1802
Randi f. 1805, d. 1879
Randi f. 1807, d. 1889
Randi f. 1818, d. 1848
Randi f. 1850, d. 1935
Randi f. 1854, d. 1907
Randi f. 1858, d. 1939
Randi f. 1865
Raney f. 1754
Rannej f. 1736, d. circa 1798
Rannej f. 1737, d. 1773
Ranney f. circa 1759
Ranney f. 1792
Ranni f. 1703, d. 1704
Ranni f. 1738
Ranni f. circa 1742, d. 1800
Ranni f. 1742
Rennei f. 1800
Sara f. 1815, d. 1846
Sigri d. circa 1777
Sigri f. 1704
Sigri f. circa 1732
Sigri f. 1735
Sigri f. 1742
Sigri f. circa 1793
Sigri f. 1811
Sigrid f. 1716
Sigrid f. 1745
Sigrid f. 1834
Sigrid f. 1840
Sigrie f. circa 1773
Siri f. 1683, d. 1762
Siri f. 1722, d. 1803
Siri f. 1724, d. 1743
Siri f. 1754, d. 1827
Siri f. 1768
Siri f. 1775, d. 1862
Siri f. 1790
Siri f. 1794
Siri f. 1795
Siri f. 1863
Solaug f. 1805
Sollaug d. circa 1693
Solo f. 1772
Solo f. 1798
Soloug d. circa 1691
Solov f. circa 1705, d. 1743
Solui f. circa 1682
Solvi d. circa 1743
Solvie f. circa 1798, d. 1874
Sølvi f. 1722
Tonnetta f. 1856
Tora f. 1646
Tyri d. circa 1738
Tøri d. circa 1740
Valborg f. 1734, d. 1742
Valborg f. 1742
Valborg f. 1773
Valborg f. 1826
Walborg f. 1670, d. 1753
Walborg f. circa 1725
Øllegaard f. circa 1755
Olsen Asbiørnslet
Anders f. circa 1721, d. 1751
Olsen Asbiørnslette
Erich f. 1723
Ifver f. 1734
Olsen Aune
Erik f. 1782, d. 1865
Olsen Bach
Erich f. 1703, d. 1755
Ole f. 1686, d. 1742
Olsen Bachen
Olsen Barboe
Jørgen f. circa 1778
Olsen Bergem
Ole f. 1855
Olsen Bierchager
Olsen Bjerkaker
Anders f. 1688, d. circa 1718
Sivert f. circa 1520
Trond f. circa 1590
Trond f. 1810
Olsen Blosberg
Lars f. circa 1700
Olsen Blaasberg
Esten f. circa 1753
Iver f. circa 1752
Ole f. circa 1692
Peder f. circa 1757
Olsen Bogevold
Olsen Bogevoll(stuggu)
Ellev f. 1830
Olsen Bogevollstuggu
Knut f. 1815
Olsen Bradset
Olsen Brattset
Arnt f. 1801, d. 1801
Erik f. 1798, d. 1798
Olsen Brechen
Anders f. 1678, d. 1741
Olsen Broen
Erich d. 1767
Olsen Buum
Olsen Bye
Jon d. circa 1755
Olsen Børli
Kristoffer f. 1764
Olsen Clemedsmoe
Ole f. 1737
Svend f. 1728
Olsen Dahlen
Ole f. 1768
Olsen Dørdal
Erich f. 1760
Olsen Ejdet
Olsen Fagerhaug
Olsen Fagerholt
Nils f. 1770, d. 1770
Olsen Fagerlien
Olsen Flaae
Ellef f. circa 1690
Knud f. 1698, d. 1774
Tron f. 1695, d. circa 1738
Olsen Folloe
Olsen Foss
Olsen Faas
Olsen Gisenaasen
Olsen Giønnes
Olsen Gjølmeslien
Olsen Gjølmesøren
Haftor d. circa 1742
Olsen Gjønnes
Ole f. 1859
Olsen Granhaugen
Elling d. circa 1770
Olsen Grendal (f.Grut)
Ola f. 1836, d. 1900
Olsen Grindal
Olsen Grindall
Olsen Grut
Olsen Gruthagen (Flotthagen) (f. Stensflott)
Ole f. 1826