Olsdatter (forts.)
Marithe f. 1725
Marithe f. circa 1726
Marithe f. 1727, d. 1749
Marithe f. circa 1728
Marithe f. circa 1732
Marithe f. circa 1732
Marithe f. circa 1747
Marithe f. 1752
Marithe f. 1760
Marithe f. circa 1762
Marithe f. circa 1770
Marithe f. 1781
Marta f. 1768
Marta f. 1773
Marta f. 1859
Marte f. circa 1715, d. circa 1783
Martha d. circa 1783
Mette d. circa 1827
Mette f. circa 1693, d. 1730
Mette f. 1764, d. 1769
Mette f. 1768
Mette f. 1769, d. 1774
Mildri f. 1660, d. 1739
Mildrid f. 1718
Mille f. 1767, d. 1839
Mille f. 1792
Mille f. 1820, d. 1899
Olaug f. 1726
Olava f. 1785
Oline f. 1865
Olloug f. circa 1771
Oloug d. circa 1763
Ragnhild f. 1679, d. 1738
Ragnhild f. 1687
Ragnhild f. 1690
Ragnhild f. 1709
Ragnhild f. 1709
Ragnhild f. 1756
Ragnhild f. 1775
Ragnhild f. 1780
Ragnhild f. 1803, d. 1806
Ragnhild f. 1822, d. 1903
Ragnil f. 1733
Ragnil f. 1781
Ragnil f. 1788
Ragnil f. 1789, d. 1833
Ragnild d. 1694
Ragnild f. 1729
Ragnild f. circa 1741
Ragnild f. 1761, d. 1804
Ragnild f. 1796, d. 1860
Randi d. circa 1743
Randi d. circa 1765
Randi d. circa 1773
Randi d. circa 1776
Randi d. 1741
Randi d. circa 1772
Randi d. circa 1773
Randi f. 1700, d. circa 1764
Randi f. 1707
Randi f. 1715, d. 1808
Randi f. 1719
Randi f. 1719
Randi f. circa 1721
Randi f. circa 1736
Randi f. 1740
Randi f. 1745
Randi f. 1754
Randi f. 1754
Randi f. 1756
Randi f. 1758
Randi f. 1760
Randi f. 1761, d. 1845
Randi f. 1762, d. 1763
Randi f. 1762, d. 1836
Randi f. 1764
Randi f. 1765, d. 1812
Randi f. 1766
Randi f. 1775
Randi f. circa 1776
Randi f. circa 1777
Randi f. 1779
Randi f. 1782
Randi f. 1784, d. 1874
Randi f. 1794
Randi f. 1796
Randi f. 1802
Randi f. 1805, d. 1879
Randi f. 1807, d. 1889
Randi f. 1818, d. 1848
Randi f. 1850, d. 1935
Randi f. 1854, d. 1907
Randi f. 1858, d. 1939
Olsdatter (forts.)
Randi f. 1865
Raney f. 1754
Raney f. 1763
Rannej f. 1736, d. circa 1798
Rannej f. 1737, d. 1773
Ranney f. circa 1759
Ranney f. 1792
Ranni f. 1703, d. 1704
Ranni f. 1738
Ranni f. circa 1742, d. 1800
Ranni f. 1742
Rennei f. 1800
Sara f. 1815, d. 1846
Sigri d. circa 1777
Sigri f. 1704
Sigri f. circa 1732
Sigri f. 1735
Sigri f. 1742
Sigri f. circa 1793
Sigri f. 1811
Sigrid f. 1716
Sigrid f. 1745
Sigrid f. 1834
Sigrid f. 1840
Sigrie f. circa 1773
Siri f. 1683, d. 1762
Siri f. 1722, d. 1803
Siri f. 1724, d. 1743
Siri f. 1754, d. 1827
Siri f. 1768
Siri f. 1775, d. 1862
Siri f. 1790
Siri f. 1794
Siri f. 1795
Siri f. 1863
Solaug f. 1805
Sollaug d. circa 1693
Solo f. 1772
Solo f. 1798
Soloug d. circa 1691
Solov f. circa 1705, d. 1743
Solui f. circa 1682
Solvi d. circa 1743
Solvie f. circa 1798, d. 1874
Souloug f. circa 1757
Sølvi f. 1722
Tonnetta f. 1856
Tora f. 1646
Tyri d. circa 1738
Tøri d. circa 1740
Valborg f. 1734, d. 1742
Valborg f. 1742
Valborg f. 1773
Valborg f. 1826
Walborg f. 1670, d. 1753
Walborg f. circa 1725
Øllegaard f. circa 1755
Olsen Asbiørnslet
Anders f. circa 1721, d. 1751
Olsen Asbiørnslette
Erich f. 1723
Ifver f. 1734
Olsen Aune
Erik f. 1782, d. 1865
Olsen Bach
Erich f. 1703, d. 1755
Ole f. 1686, d. 1742
Olsen Bachen
Olsen Barboe
Jørgen f. circa 1778
Olsen Bergem
Ole f. 1855
Olsen Bierchager
Olsen Bjerkaker
Anders f. 1688, d. circa 1718
Ole f. 1761, d. 1799
Sivert f. circa 1520
Trond f. circa 1590
Trond f. 1810
Olsen Bjørsagård
Olsen Blosberg
Lars f. circa 1700
Olsen Blaasberg
Esten f. circa 1753
Iver f. circa 1752
Ole f. circa 1692
Peder f. circa 1757
Olsen Bogevold
Olsen Bogevoll(stuggu)
Ellev f. 1830
Olsen Bogevollstuggu
Knut f. 1815
Olsen Bradset
Olsen Brattset
Arnt f. 1801, d. 1801
Erik f. 1798, d. 1798
Olsen Brechen
Anders f. 1678, d. 1741
Olsen Broen
Erich d. 1767
Olsen Buum
Olsen Bye
Jon d. circa 1755
Olsen Børli
Kristoffer f. 1764
Olsen Clemedsmoe
Ole f. 1737
Svend f. 1728
Olsen Dahlen
Ole f. 1768
Olsen Dørdal
Erich f. 1760
Olsen Ejdet
Olsen Fagerhaug
Olsen Fagerholt
Nils f. 1770, d. 1770
Olsen Fagerlien
Olsen Flaae
Ellef f. circa 1690
Knud f. 1698, d. 1774
Tron f. 1695, d. circa 1738
Olsen Folloe
Olsen Foss
Olsen Frengstad
Iver f. 1777, d. 1858
Olsen Faas
Olsen Gisenaasen
Olsen Giønnes
Olsen Gjølmeslien
Olsen Gjølmesøren
Haftor d. circa 1742
Olsen Gjønnes
Ole f. 1859
Olsen Granhaugen
Elling d. circa 1770
Olsen Grendal (f.Grut)
Ola f. 1836, d. 1900
Olsen Grindal
Olsen Grindall
Olsen Grut
Olsen Gruthagen (Flotthagen) (f. Stensflott)
Ole f. 1826
Olsen Gruthagen (Rigstadeggen)
Erik f. 1823
Olsen Grutsetter
Olsen Grytback?
Olsen Gullichstad
Iver f. circa 1722, d. circa 1802
Olsen Gunnes
Clemet f. 1793, d. 1871
Erik f. 1839, d. 1922
Jon f. 1791, d. 1818
Mikkel f. 1800, d. 1818
Olsen Gaardsvold
Aren f. circa 1693
Olsen Halsteenlie
Olsen Haugan
Olsen Heirren?
Olsen Herrem
Olsen Hodstoe
Olsen Hodstoen
Olsen Hodstaana
Olsen Hoedstoen
Olsen Hoel
Elling f. 1704, d. circa 1742
Olsen Hoem
Sivert f. 1769, d. 1799
Olsen Hoeseht
Olsen Holte
Olsen Homoen
Ole d. circa 1741
Olsen Horstad
Olsen Houchhougen
Jon f. 1737, d. 1795
Olsen Houchlie
Olsen Hougen
Olsen Huusbye
Olsen Haarstad
Olsen Jamptgaarden
Olsen Jamptaasen
Olsen Jørgensplass
Ola f. 1750, d. 1796
Olsen Karenhaug
Ole f. 1668
Olsen Kierchøfne
Olsen Kiønnum
Olsen Klefaas
Ole d. circa 1767
Olsen Klevhaug
Bersvend d. circa 1789
Olsen Konstad
Ole d. 1791
Olsen Krogbekkhaug
Ole f. 1843
Olsen Kaasberg
Olsen Lefstad
Ole f. 1720
Olsen Lerveien
Ole d. circa 1786
Olsen Lien
Jon f. 1820, d. 1898
Olsen Lille-Rye
Halvor d. circa 1786
Olsen Lillebuan
Erich f. circa 1747
Olsen Lillenæve
Ole f. 1725
Olsen Liøkjeld
Olsen Liønnum
Olsen Lo
Stengrim f. 1679, d. 1775
Olsen Loe
Siver d. circa 1743
Olsen Lunch
Olsen Lunche
Ole f. 1741, d. 1819
Olsen Lysingmoe
Lars d. circa 1689
Olsen Løchen
Olsen Løften
Olsen Meeaas
Arnt f. circa 1804
Ole f. 1811
Olsen Merchesbrechen
Anders d. circa 1780
Olsen Merchesbræchen
Anders f. 1734, d. circa 1781
Olsen Merk
Lars f. 1688, d. 1776
Olsen Mesloe
Lars f. circa 1669
Olsen Monset
Nils f. 1727, d. 1785
Olsen Mosbrond
Olsen Nedre Øfne
Erich d. circa 1770
Olsen Nordgaard
Olsen Nærvig
Ingebrigt f. 1817
Olsen Olsbach
Olsen Olsbakk
Olsen Olsberg
Arn d. circa 1738
Olsen Oune
Ole d. circa 1787
Olsen Qvaall
Anders d. circa 1755
Olsen Ramloe
Olsen Ramsem
Olsen Ramsemen
Ole f. 1705, d. 1766
Olsen Refshus
Løden f. 1750, d. 1756
Olsen Reitaas
Ole f. 1721, d. 1807
Olsen Renneboe
Olle f. circa 1679
Olsen Rixaassen
Olsen Rochenes
Ellef f. circa 1656
Erich f. 1717
Olsen Rokkones
Knut f. 1660, d. 1721
Sivert f. 1722, d. 1809
Olsen Romsdal
Lars f. 1710, d. 1799
Mogens d. 1752
Olsen Rye
Olsen Rønning
Arnt f. 1770
Olsen Rønningen
Olsen Raadmand
Olsen Sageggen
Olsen Sagen
Olsen Sauggen
Olsen Schamferd
Løden f. circa 1694
Olsen Scherfven
Lars f. circa 1693
Olsen Schietnan
Olsen Schougen
Olsen Sellemoe
Povel f. 1731
Olsen Setter
Sifuer f. circa 1677
Olsen Setterbach
Lars d. circa 1766
Olsen Settergaarden
Olsen Skaugen
Olsen Skierstad
Lars d. circa 1693
Olsen Skjerve
Jon f. 1683
Tore f. 1620
Olsen Skjølberg
Sivert f. 1685, d. 1746
Olsen Skomager
Peder d. circa 1796