Det hele startet som et prosjekt for å få gjort en avskrift av skifter for Meldal, Oppdal, Orkdal og Rennebu hentet fra Orkdal sorenskiverembetes Skifteprotokoller. Etter et par år ble denne databasen slått sammen med min egen slektsdatabase siden det ble for mye arbeid å vedlikehold 2 separate databaser.

Har nå startet med en større endring av måten dataene blir presentert på, det vil bli lagt opp en mulighet til å finne personer via gården de bodde på. Dette vil bli gjort på den måten at det er en side for hver grend/gård hvor det finnes link til en side for hvert bruk og husmannsplass som tilhører gården/grenda hvor de kjente brukerne med familier er listet opp. For hver kommune finnes det en indeks som viser hvilke gårder og plasser som er registrert, hoved gård/grend er markert med .Starter til å begynne med å gjøre dette for Rennebu og har da valgt å gjøre det ved å følge rekkefølgen av gårder/grender i bygdeboken. Som en følge av dette vil det bli mange flere personer hvor den eneste kilden er bygdeboken. Kun personer født før 1865 vil være å finne her, men til å begynne vil jeg fortsatt konsentrere meg mest om de som er født før 1801. Som med alle opplysninger jeg har registrert må enhver som bruker disse opplysningene huske at det kan være feil blant mine data.

En annen endring som også gjøres nå er at skiftene blir linket til Digitalarkivets skannede sider i stedet for mine avfotograferte, da det krever en større jobb å konvertere alle de linker jeg har er det foreløpig kun skifteprotokoll 7 som har blitt komplett konvertert. For alle nye skifter jeg legger ut vil det med en gang være link til Digitalarkivet og gradvis vil alle de gamle linkene også bli endret.

Da Digitalarkivet har endret lenkene til sine skannede sider kan det jeg ikke garantere at lenkene virker. Det samme gjelder for lenker til diskusjoner hos Digitalpensjonatet

Avskriften av skiftene for Meldal, Orkdal og Rennebu er gjort av Inger Bjørnaas, Leiv Skjerve, Pål Volden og Arnt Stavne, mens avskrift av skiftene for Oppdal er gjort av Ivar Hoel. 

Avskriftene som Ivar Hoel har gjort har vi fått tillatelse fra hans sønn Ola Ø. Hoel til å bruke. De finnes også her Ivar Hoels avskrifter

Under lister finnes det oversikt over hvilke skifter det finnes avskrift av for hver av de 4 kommunene

Under kilder finnes en oversikt som viser hvilke personer det finnes skifte for i hver enkelt protokoll, ta kontakt dersom det er ønske om avskrift av noen av de skiftene som finnes i registrene som forløpig ikke finnes avskrift av

For å kunne sette sammen familier finnes det en god del personer med kun fornavn (utledet fra patronymikon til deres barn) og personer med navn x eller y. Det er i de tilfeller hvor skiftet angir søsken mens det ikke finnes informasjon om hvem som er deres foreldre.

Vil gjerne ha beskjed om eventuelle feil som finnes, vi regner ikke med at dette er uten feil. Det gjelder alle typer feil, også om det ikke er link til alle sider av skiftet fra aktuell person. Send en e-post til Arnt Stavne med informasjon om hva som er feil.

Skifteprotokollene som dekker tidsperioden frem til 1805 inneholder tilsammen ca. 2800 skifter for Orkdal (ca 980), Meldal (ca 650), Rennebu (ca 520) og Oppdal (ca 650). Har i tillegg skifter fra Løkken kobberverks jurisdiksjons skifteprotokoll (1779-1798) og nyere skifteprotokoller for Orkdal Sorenskriverembete. Vi har pr. i dag avskrift av ca 2650 skifter, hvorav Oppdal (600+), Orkdal (ca 850), Rennebu (ca 550) og Meldal (ca 650). Orkdal er nå den delen som mangler mest. Vil forsette og oppdatere disse sidene.