Nils Johnson Sundset1

f. 19 mai 1865, d. 1953
 • Nils Johnson Sundset ble født den 19 mai 1865 i Rennebu1,3
 • Han ble døpt den 11 juni 1865 i Rennebu kirke
  Niels, uægte
  Foreldre:
  Dræng John Arntsen Sundset
  Pige, hmd.datter Gunhild Nielsdr. Bratset3
 • Han døde i 1953 i Rennebu4
 • Nils Johnson Sundset er oppført i manntallet 31 desember 1865 på Kamben, Rennebu.
  1865-telling for 1635 Rennebu
  Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Overskrift
  463 5 266 5te Rennebo Rennebo Kamben 1
  Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar Stort kveg Får Bygg Poteter Fødeår intervall
  2170 11 1 Niels Ols. Huusfader Huusmand med Jord g 59 m Rennebo Prgj. 1 4 8 1 1 1/2 1806-1807
  2171 12 Sigri Andersd. hans Kone g 59 k Rennebo Prgj. 1806-1807
  2172 13 Gunhild Nielsd. deres Datter ug 27 k Rennebo Prgj. 1838-1839
  2173 14 Brønnild Nielsd. deres Datter ug 25 k Rennebo Prgj. 1840-1841
  2174 15 Ole Niels. deres Søn ug 18 m Rennebo Prgj. 1847-1848
  2175 16 Niels Johns. hendes Søn ug 1 m Rennebo Prgj. 1864-1865
  2176 17 Gunhild Nielsd. Fosterdatter ug 10 k Rennebo Prgj. 1855-18565

Familie: Marit Toresdatter

Kildehenvisninger

 1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 208 og 568.
 2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 433 og 568.
 3. [S110] Kirkebok Rennebu 1861-1879.
 4. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 386.
 5. [S86] Folketelling 1865 Rennebu, Post 2170 og 2171.