Svend Angrimsen Vangsengen1

f. 1716, d. 1785

Familie: Eli Olsdatter f. 1713, d. 1798

 • Den 15 juni 1785 ble det holdt skifte på Wangseng, Rennebu, hos Eli Olsdatter etter hennes ektemann Svend Angrimsen Vangsengen imellom igjenlevende enke og deres barn, Angrim Svendson, Ola Svendson, Svend Svendson, Trond Svendson og Gjertrud Svendsdatter. Se gården Vangseng for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 198-202b

  Anno 1785 Onsdagen den 15de Junij

  Sted: gaarden Wangseng udi Renneboe tinglaug beliggende hos den Velagte Danneqvinde Ellie Olsdatter

  Avdød: hendes ved døden afgangen mand den ærlige og Velagte nu Salige Dannemand Svend Angrimsen

  Arvinger: hans ermelte igiennlevende hustrue og deris med hverandre udi ægteskab avlede og igienlevende fem børn 4 sønner og 1 Dotter
  1. Angrim Svendsen, over myndig aars alder gift og boende paa gaarden
  2. Ole Svendsen over myndig aars alder gift og boende paa Faassen i Ørchedal tinglaug
  3. Svend Svendsen ligesaa myndig og holdende sig her paa gaarden
  4. Tron Svendsen over myndig aar værende her paa gaarden
  5. Giertrud Svendsdotter gl 29 aar ugift

  Laugværge for Enken: hendes søn Velagte karl Tron Svendsen Wangseng

  Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Jon Olsen Bierchager

  Det fremlegges et skjøte av 25 august 1772 som viser at gaarden er solgt til Angrim Svendsen

  Det fremlegges også to skjøter datert 10 Mars 1741 og 4 Mars 1755 som viser at Svend har kjøpt Wangseng

  I skjøte av 1741 står:
  ... og med den aftale imellem
  faderen Angrim, sønnen Svend Angrimsen og mig at faderen Angrim og moderen Giertrud saa
  lenge de lever skall paa bruge den halve deel i gaarden...

  Det refereres og et skjøte hvor Peder Tronsen Gundnes selger en fierde part udi min eiende og tilhørende saug bestaaende paa gaarden Gunnesses grund til Svend Angrimmsen

  Sum formue..: 551 2 2
  Sum gjeld...: 361 3 -
  Igjen å arve: 189 3 2

  Til formynder for Pigen ermelte Giertrud Svendsdotter beskikkes herved den
  efter Loven nærmest fødde Vederhæftige Værge hendes broder den ærlige og
  Velagte Dannemand Angrim Svendsen Wangseng ...2

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Svend Angrimsen Vangsengen og Eli Olsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Wangseng, Rennebu.
  565 Vangseng
  selfejer

  1. Svend Angrims
  2. kone Eli Olsd
  3. søn Angrim Svends
  4. søn Ole Svendsen
  5. søn Svend Svendsen
  6. t.pige Marit Pedersd?
  7. t.pige Berit Olsd

  venstre kolonne

  1. Tron Svend 23 May 1751
  2. Giertue Svendsd 6 aar

  huusplads Bruen

  8. Joen Olsen
  9. kone Randi Erichsd
  10. Ind Aase Ellevsd

  venstre kolonne

  3. Ole Jons 4 aar
  4. Randi Jonsd 2 aar7
 • Svend Angrimsen Vangsengen og Eli Olsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Wangseng, Rennebu.
  Gårdnr:5655
 • Svend Angrimsen Vangsengen og Eli Olsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Vangseng, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 SvendAngrims. 53 7gift
  2kEllen 56 7gift
  3 OleSvend* b25 4 Sold.
  4 SvendSvend* b22 3
  5 Thrond Svend* b18 3
  6 Giertrud Svend* b13 2
  7 Brinille t40 5
  8 Ole t12 2
  9PEven Peders. 43 6gift
  10 Randi 43 6gift
  11 PederEven* b92
  12 Angrim Even* b61
  13 Sivert Even* b31
  14 Giertrud Even* b61
  15 Giertrud Even* b114

8 Diskusjoner, forum og research

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 169 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 2. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 198 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 3. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, side 18.
 4. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 57b.
 5. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 14b.
 6. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 423b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 7. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 100.
 8. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 17.