Horstad1

3a Bruk og Husmannsplasser

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Arnt Larsson Voll er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Horstad, Rennebu.
  465 Horstad
  huusplads Hurundal

  6. Arn Larsen Enchm
  7. Inderste Mildri Larsd7
 • Maret Knudsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Horstad, Rennebu.
  Gårdnr:4668
 • Marit Frideriksdatter er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Haarstad, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ane Halvardsdatter Hårstadhagen, Rasmus Knudsen Horstad, Anfind Pedersen, Marit Knudsdatter, Gjertrue Torgersdatter, Jon Olss., Petter Olson Lind, Ane Olsdatter Hårstadkroen, Dordi Jensdatter Grotli, Ane Pettersdatter, Ole Olss., Ole Eriksen, Peder Halvarsen, Anne Trondsdatter Voll, Ingeborg Olsdatter Gunnes, Marit Torgersdatter, Torger Fredrikson Hårstad, Riborg Fredriksdatter, Guru Jonsdatter Ekren, Even Sjurss., Fredrik Torgerss., Ole Torgerss., Ragnil Pedersdatter, Marithe Nielsdatter, Svend Halvorson Hårstadhagen, Beret Maria Groth, Sivert Ingbrigtsen, Knut Rasmusson Hårstad, Frantsviis Torgersdatter, Friderik Lødensen, Tron Eriksen, Niels Frideriksen, Ane Fredriksdatter Hårstad og Ingebor Halvarsdatter9
 • Horstad er oppført i manntallet 1825 på Haarstad, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke466     Haarstad1     Ole     Erikss.          M     45          
  466     Haarstad1     Ane     Fredriksd.          K     40          
  466     Haarstad1     Ole     Pederss.          M     20          
  466     Haarstad1     Ole     Larss.          M     18          
  466     Haarstad1     Ingri     Hansd.          K     21          
  466     Haarstad1     Ingri     Ingebrigtsd.          K     17          
  466     Haarstad1     Svend     Halvarss.          M     36          
  466     Haarstad1     Kari     Jonsd.          K     28          
  466     Haarstad1     Ragnil     Pedersd.          K     72          
  466     Haarstad1     Ragnil     Svendsd.          K     4          
  466     Haarstad1     Marit     Svendsd.          K     2          
  466     Haarstad1     Dordi     Jensd.          K     40          
  466     Haarstad1     Ane     Pettersd.          K     1010          
 • Horstad er oppført i manntallet 1825 på Haarstad, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  465     Haarstad3     Torger     Fredrikss.          M     48          
  465     Haarstad3     Ingebor     Olsd.          K     51          
  465     Haarstad3     Frederik     Torgerss.          M     17          
  465     Haarstad3     Ole     Torgerss.          M     12          
  465     Haarstad3     Arnt     Torgerss.          M     9          
  465     Haarstad3     Løden     Torgerss.          M     5          
  465     Haarstad3     Marit     Torgersd.          K     21          
  465     Haarstad3     Frantsviis     Torgersd.          K     18          
  465     Haarstad3     Gjertrue     Torgersd.          K     15          
  465     Haarstad3     Riborg     Frederiksd.          K     46          
  465     Haarstad3     Ole     Endress.          M     17          
  465     Haarstad3     Hans     Olss.          M     28          
  465     Haarstad3     Niels     !!     Gjerdet     M     35          
  465     Haarstad3     Ingebor     Pedersd.          K     38          
  465     Haarstad3     Peder     Nielss.          M     3          
  465     Haarstad3     Løden     Nielss.          M     1          
  465     Haarstad3     Gjertrue     Iversd.          K     1810          
 • Horstad er oppført i manntallet 1825 på Haarstad, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  467     Haarstad2     Jon     Rasmuss.          M     52          
  467     Haarstad2     Knud     Olss.          M     27          
  467     Haarstad2     Just     Iverss.          M     15          
  467     Haarstad2     Dordi     Larsd          K     2410          
 • Horstad er oppført i manntallet 1825 på Kroen under Horstad, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  465     Kroen     Anfind     Pederss.          M     40          
  465     Kroen     Goro     Jonsd.          K     38          
  465     Kroen     Peder     Anfindss.          M     7          
  465     Kroen     Sjur     Anfindss.          M     3          
  465     Kroen     Peder     Anfindss.          M     1          
  465     Kroen     Ingri     Anfindsd.          K     9          
  465     Kroen     Goro     Anfindsd.          K     5          
  465     Kroen     Kari     Jacobsd.          K     52          
  465     Kroen     Sjur     !!     Kroen     M     63          
  465     Kroen     Even     Sjurss.          M     22          
  465     Kroen     Mali     Sjursd.          K     2410          

8 Diskusjoner, forum og research

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind I side 238

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 40.
 3. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796.
 4. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 53 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/64
 5. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 130b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/142
 6. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 290 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/301
 7. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 74.
 8. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11a.
 9. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 10. [S40] Folketelling 1825 Meldal.