John Johnson1

f. 1880
  • John Johnson ble født i 1880 i Rennebu1

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 16.