Siver Siversen Wormdallen1

  • I skiftet etter Hans Jonsen Øyen den 4 august 1784 på Øyen, Orkdal, er hendes næstsødskendebarn Siver Siversen Wormdallen beskikket til formynder for Gunild Hansdatter.1

Kildehenvisninger

  1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 111 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/123