Følgende ikoner er benyttet på sidene:
Personer med dette ikon er ane til min far
Personen er registrert med skifte, men ikke alle personer og bilder er linket til skiftet
Personer med skifte hvor alle opplysninger er registrert
Personer som det finnes skifte for, men som ikke er registrert
Markerer er person som er konstruert for å kunne knyte sammen personer basert på slektsrelasjon
Personen er nevnt i et manntall, men ingen andre opplysninger er registrert om personen
Personen er nevnt i et skifte, men ingen andre opplysninger er registrert om personen
Meldal
Orkdal
Oppdal
Rennebu
viser hva som er hovedgårder/grender