Oversikt som viser hvilke kilder jeg har avfotografert eller registrert i tillegg til avskrift av skifter.
  • Oversikt Avfotografert Oversikt som viser hvilke kilder jeg har avfotografert, disse kildene finnes på statsarkivet i Trondheim. Totalt er nå mer enn 25000 sider avfotografert
  • Avskrifter Oversikt som viser hvilke kilder jeg har gjort en avskrift av
  • Om kildene Følgende kilder er de som er mest benyttet: