Jeg har startet å skrive av fra de første tingbøkene for Orkdal Sorenskriverembete. Det blir ikke gjort kronologisk, kun etter som jeg forsøker å finne opplysninger om enkelt personer. Foreløpig er det kun opplysninger for Rennebu som er notert, hvis noen vil at jeg skal sjekke noe spesiellt så er det bare å sende meg en e-post.