Siden jeg i februar 2000 startet med å lete etter program for å kunne registrere de opplysningene jeg hadde om mine barns aner, har slektsforskning vært min hobby. Det har resultert i et slektstreff i 2004 og en liten slektsbok.

Det første programmet jeg benyttet var Legacy og ville nok fortsatt å benyttet det dersom det ikke hadde manglet muligheten til å koble vitner til hendelser. I dag bruker jeg TMG og er fornøyd med mulighetene i programmet, men ikke hastigheten i en del operasjoner.

Uten de tilleggsprogrammene som John Cardinal har utviklet for TMG (Second Site og TMG Utility) ville jeg nok ikke ha kommet dit jeg er i dag.


Følgende gjelder for den informasjonen som er presentert på mine slektssider:

  • Ingen levende personer
  • Ingen personer født etter 1900
  • Kun aner, deres ektefeller og barn
  • Kun så langt tilbake i tiden som jeg er relativt sikker på kan dokumenteres
  • Kun informasjon om fødsel, ekteskap og død
  • Har kun oppgitt kilden for opplysningene uten detaljer som sidenummer etc