Følgende kilder er benyttet:

 • Statsarkivet i Trondheim
  • Kirkebøker Meldal og Rennebu
  • Kirkebøker Orkdal
  • Kirkebøker Rødøy og Meløy
  • Kirkebøker Gildeskål
  • Kirkebøker Beitstad
  • Kirkebøker Kvernes
  • Kirkebøker Lom
  • Kirkebøker Kvikne
  • Ole E. Schylanders avskrift av kirkebøker i Orkdal for perioden 1695-1776
  • Ole E. Schylanders avskrift av mantall for Orkdal 1666
  • Orkdal sorenskriverembete. Skifteprotokoller
  • Orkdal sorenskriverembete. Dødsfallsprotokoller
  • Orkdal sorenskriverembete. Dødsfallslister
  • Nord Helgeland/Rana Sorenskriverembede. Skifteprotokoller
  • Nord Helgeland/Rana Sorenskriverembede. Dødsfallsprotokoller
  • Nord Helgeland/Rana Sorenskriverembede. Dødsfallslister
  • Helgeland Sorenskriverembete. Dødsfallslister
  • Folketelling Meldal/Rennebu 1815, 1825 og 1835
 • Digitalarkivet
  • Folketelling 1801
  • Folketelling 1865
  • Folketelling 1875
  • Folketelling 1900
  • Kirkebok Meløy
 • Digitalpensjonatet
  • Kirkebok registreringer Rennebu
  • Kirkebok registreringer Rødøy
   
 • Bygdebøker
  • Rennebuboka
  • Orkdalsboka
  • Gardtales i Orkdal
  • Meldal Bygdebok
  • Gård og grend i Meløy
  • Bodin bygdebok
  • Kvikne bygdebok
  • Innset, ei bygdebok
  • Bygdebok for Lom
 • Bøker
  • Wilhelmine Brandt: Slægten Benkestok
  • Dis Salten Slektshistorielag: Skifter i Salten
  • Dis Salten Slektshistorielag: Arvid Støvers nedtegnelser
  • Svein Edvardsen: Skifter fra Meløy/Rødøy/Lurøy/Træna 1686-1920
  • Svein Edvardsen: Skifter fra Hemnes/Moe 1686-1920
  • Svein Edvardsen: Innrullerings Mantall Helgeland 1766/1769 og 1795-1830
  • Anne Minken: Innvandrere ved norske glassverk og etterkommerne deres (1741-1865)
 • Internett
  • Leiv Skjerves hjemmeside
  • www.familysearch.org
 • Personer som har hjulpet meg i alfabetisk rekkefølge:
  • Anna Claxton
  • Anne Minken
  • Arnfinn Kjelland
  • Connie Jaynes
  • Inger Bjørnaas
  • Inger Marie Hanssen
  • Leiv Skjerve
  • Pål Volden
  • og flere
 • Diverse
  • DIStreff bidrag har vært benyttet til å sette opp linjer som senere er bekreftet via andre kilder