• [S1] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Meldal 1914-1928.
 • [S6] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind IV Gard og Ætt ( Rennbu Kommune (Grytting AS, Orkanger), 1989).
 • [S7] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 • [S8] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 for Rennebu(Del av Meldal, Sør-Trøndelag).
 • [S9] 1 Kirkebok avskrift - Løkken kirkegård. Døpte Rennebu 1830 - 1860.
 • [S10] 1 Bok - H. Halvorsen og J. Kosbergløkk. Rennebuboka Bind I Gard og ætt ( Rennebu Kommune, 1983).
 • [S11] 1 Begravelsesfolder - Begravelsesfolder.
 • [S12] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Orkdal 1881-1895.
 • [S13] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1900 for Orkedalens, Sør-Trøndelag.
 • [S14] 1 Internett side - Terje Ofstads hjemmeside. Online http://www.ofstad.info/
 • [S15] 1 Internett side - Leiv Skjerves hjemmeside. Online http://leskjerv.seria.no/
 • [S16] 1 Folketelling avskrift - Folketelling 1815 Rennebu (Del av Meldal, Sør-Trøndelag) ( Registrert av Connie Jaynes og Arnt Stavne).
 • [S19] 1 Kirkebok avskrift - Gravlagte Rennebu 1830 - 1860.
 • [S21] 1 E-Post - ukjent forfatter "E-post fra Arnfinn Kjelland 2000.11.21 11:46." E-post melding fra Arnfinn Kjelland. 2000.11.21 11:46.
 • [S22] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Lom 1801-1825.
 • [S23] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 for Lom, Oppland.
 • [S24] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Orkdal 1800-1826.
 • [S25] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Dødsfallsprotokoll 1868-1910.
 • [S26] 1 Dødsfallslister - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Dødsfallslister 1891-1899.
 • [S27] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Orkdal 1826-1839.
 • [S28] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1865 for Ørkedal, Sør-Trøndelag.
 • [S29] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1875 for Orkdal, Sør-Trøndelag.
 • [S30] 1 Bok - Norges bebyggelse Sør-Trøndelag Vestre Del ( A/S Norsk Faglitteratur, 1956).
 • [S35] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1816-1829.
 • [S36] 1 Bok - Nils Lykkja. Meldal Bygdebok Bind 3 Gard og Ætt I ( Meldal kommune, 1956).
 • [S37] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Meldal 1816-1831.
 • [S40] 1 Folketelling original - Folketelling 1825 Meldal ().
 • [S45] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Orkdal 1870-1880.
 • [S77] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 28.01.1806 - 17.01.1823.
 • [S81] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Rennebu 1829-1860.
 • [S92] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1776-1815.
 • [S94] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Rennebu 1892-1912.
 • [S104] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Lom 1815-1825.
 • [S129] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Orkdal 1840-1853.
 • [S169] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Meldal 1902-1914.
 • [S241] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Lom 1815-1836.
 • [S246] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1725-1751.
 • [S247] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1751-1775.
 • [S281] 1 Bok - Jon Kolden. Bygdabok for Lom Bind 2 Gards- og ættesoge for Lii, Staurustgrendi og Strondi ( Lom kommune, 2002).
 • [S315] 1 Familieskjema - Liv Kari Johansen. "Familieskjema fra Liv Kari Johansen". Mottatt 2003.12.10.
 • [S316] 1 Familieskjema - Inger Johanne Steigedal. "Familieskjema fra Inger Johanne Steigedal". Mottatt 2003.12.18.
 • [S341] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Meldal 1929-1939.
 • [S377] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Lom 1825-1837.
 • [S378] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Lom 1749-1801.
 • [S393] 1 Kirkebok avskrift - Family Search VRI Norway.
 • [S445] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766.
 • [S446] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Meldal 1705-1804.
 • [S463] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795.
 • [S595] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 • [S598] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag.