• [S17] 1 E-Post - Terje Ofstad "E-post fra Terje Ofstad 2001.01.04." E-post melding fra Terje Ofstad. 04 Jan 2001.
 • [S32] 1 Muntlig - Erna og Marie Stafne, samtale. 2001.01.09.
 • [S88] 1 Bok - Nils Lykkja. Meldal Bygdebok Bind 5 Gard og ætt III ( Meldal kommune 1960).
 • [S89] 1 Bok - Nils A. Lykkja. Meldal Bygdebok Bind 6 ( Meldal kommune).
 • [S118] 1 Bok - Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk. Rennebuboka Bind II Gard og Ætt ( Rennebu Kommune (Nidaros Trykkeri), 1985).
 • [S123] 1 Protokoll - ukjent arkiv. Utvandringsprotokoll Trondheim Politikammer.
 • [S124] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Orkdal 1873-1884.
 • [S125] 1 Muntlig - Brynhild Solem, samtale.
 • [S126] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Emigranter fra Trondheim.
 • [S130] 1 Dødsfallslister - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Dødsfallslister 1930-1932.
 • [S132] 1 Bok - Gardtales i Orkdal Bind II ().
 • [S133] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Orkdal 1885-1898.
 • [S134] 1 E-Post - Nancy Lanning "E-post fra Nancy Lanning 2001.10.19 03:37." E-post melding fra ukjent forfatter e-post. 2001.10.19 03:37.
 • [S135] 1 Familieskjema - Anna Claxton. "E-post fra Connie Jaynes 2001.10.10 08:12". Mottatt 2001.10.10 08:12.
 • [S162] 1 Avisannonse - Dunn County News.
 • [S163] 1 Bok - Skaunboka Bind 2 ().
 • [S164] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1865 for Børsen, Sør-Trøndelag.
 • [S166] 1 Bok - Nils Lykkja. Meldal Bygdebok Bind 4 Gard og ætt II ( Meldal kommune 1958).
 • [S167] 1 Muntlig - Asbjørn Solli, samtale.
 • [S170] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Orkdal 1766-1789.
 • [S173] 1 Muntlig - Leif Stavne, samtale.
 • [S176] 1 Bok - Olav Tryggve Hagen. Kvikne Ei bygdebok Bind II Gardsbruk - Koparverk (, 1951).
 • [S177] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 for 1638 Ørkedal, Sør-Trøndelag.
 • [S178] 1 Bok - A. Skrondal. Orkdalsboka Bind IV Gardssoga 2. Bandet ( Orkdal kommune, 1968).
 • [S179] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Orkdal 1776-1799.
 • [S243] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Orkdal 1899-1912.
 • [S248] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1705-1725.
 • [S267] 1 Folketelling original - Ellis Island Passenger Record ().
 • [S284] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 • [S289] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Kvikne 1785-1815.
 • [S291] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Kvikne 1739-1756.
 • [S310] 1 Bok - Adressebok for Trondheim 1905-06 ().
 • [S321] 1 Muntlig - Lars Erik Stavne, samtale. 2003.12.26.
 • [S322] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1900 for Trondheim, Sør-Trøndelag.
 • [S334] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Rennebu 1913-1940.
 • [S336] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Trondheim Domkirke 1891-1911.
 • [S338] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Veøy 1878-1906.
 • [S343] 1 Attest - Vielses attest Arnt Stavne og Lovise Øien: St. Louis County, Minnesota, 23 Sep 1905.
 • [S344] 1 Attest - Vielses attest Arnt Hoel og Maria E. Roen: Dunn County, Wisconsin, 13 Apr 1918.
 • [S389] 1 E-Post - Inger Bjørnaas "Ole Trondsen Uv (Haukøya) og Mildri Jonsdt.." E-post melding fra Inger Bjørnaas. 18. april 2004 16:36.
 • [S397] 1 Familieskjema - Nancy Lanning. "Familieskjema fra Nancy Lanning". Mottatt 2004.05.06.
 • [S407] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757.
 • [S415] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag.
 • [S449] 1 E-Post - Anne Lise Stafne "Slektsbok." E-post melding fra skrenten <e-mail address>. 4. desember 2005 16:18.
 • [S605] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 2 1695 - 1704.
 • [S608] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 3 1704 - 1710.
 • [S623] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 vigde.
 • [S624] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 begravde.
 • [S626] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 vigde.
 • [S633] 1 Protokoll avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag.